Brochure en fotowaaier geven aftrap ’50 jaar Turkse en Marokkaanse migratie naar België’

In aanloop naar het herdenkingsjaar ’50 jaar Turkse en Marokkaanse migratie naar België’ lanceren Vlaams minister van Inburgering Geert Bourgeois en Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege de gratis publicatie en fotowaaier Gedeeld verleden, gedeelde toekomst. Erfgoed als hefboom voor integratie.

17 februari en 16 juli 1964. Twee historische dagen waarop de akkoorden worden gesloten die resp. de Turkse en Marokkaanse migratie naar België mogelijk maken. In 2014, 50 jaar later dus, worden die akkoorden én hun effecten op zowel migranten als op hun nieuwe omgeving uitgebreid herdacht.

Deze herdenking zal bestaan uit een waaier aan initiatieven waarin erfgoed getuigt over de migratie. Daarbij zullen de Marokkaanse en Turkse migratie in beeld komen, maar ook de talrijke andere etnisch-culturele gemeenschappen, die al veel langer van Vlaanderen hun thuis maakten. En ook recente(re) nieuwkomers, op zoek naar een nieuwe toekomst, hebben heel wat boeiende verhalen te vertellen.

Om dit nakende herdenkingsjaar goed voor te bereiden maakten FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw en het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Team Integratie, de brochure Gedeeld verleden, gedeelde toekomst. Erfgoed als hefboom voor integratie en de bijhorende fotowaaier. Zowel de beleidslijnen omtrent integratie en inburgering als cultuur bieden volop kansen om erfgoed en migratie samen te benaderen. “Met een verdeeld verleden een gedeelde toekomst opbouwen, is de uitdaging waar Vlaanderen voor staat. We vergeten echter nog al te vaak dat migratie ook over een “gedeeld verleden” gaat,” meent minister Geert Bourgeois. “De geschiedenis van de Turkse en Marokkaanse gastarbeid, die ondertussen al 50 jaar oud is, is daar een mooi voorbeeld van. De gastarbeid heeft mee de identiteit van Vlaanderen bepaald en heeft onze samenleving beïnvloed. Een gedeeld verleden samen herdenken, kan de sociale cohesie tussen mensen met een verschillende herkomst versterken.”

Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege vindt de aandacht voor maatschappelijke en culturele diversiteit een belangrijke uitdaging voor erfgoedorganisaties. Deelnemen als organisatie of als individuele bezoeker aan Erfgoeddag 2014 (op zondag 27 april met als roepnaam ‘Grenzeloos’) en andere acties in het kader van de herdenkingen van vijftig jaar migratie uit Marokko en Turkije zijn daartoe uitstekende mogelijkheden.

Inspirerende ambassadeurs

Deze nieuwe brochure wil organisaties, steden en gemeenten sensibiliseren en  helpen om de menselijke verhalen en materiële getuigenissen over migratie te bewaren voor de toekomst en te ontsluiten. De lezer maakt kennis met erfgoed, maar ook met praktijkvoorbeelden, tips en methodieken. Het komende jaar zijn er heel wat gelegenheden om de inspanningen onder de aandacht van het publiek en de media te brengen.

Een aantal organisaties en personen hebben flink wat ervaring met de combinatie van erfgoed en migratie. Met hun voorbeeld en getuigenis in de fotowaaier willen ze andere personen en gemeenschappen aansporen. Vijftien ambassadeurs koesteren zichtbaar hun erfgoed – een foto, postkaart, een beeldje of een ander voorwerp. Hun ‘schatten’ zeggen iets over wie ze zijn. Ook organisaties die een erfgoedactiviteit willen opstarten vinden in de waaier een nuttig instrument.

De brochure Gedeeld verleden, gedeelde toekomst. Erfgoed als hefboom voor integratie en de fotowaaier kunnen gratis gedownload worden via de website van FARO en van het  en van het agentschap Binnenlands Bestuur.

Meer informatie over de 50-jarige herdenkingen vindt u op http://migratie.faronet.be

Download het volledige persbericht

Katrijn Dhamers