Voortgangsnota adviescommissie cultureel erfgoed (2012)

De adviescommissie cultureel erfgoed presenteert de voortgangsnota Groei en groeipijnen. Het cultureel erfgoed in Vlaanderen anno 2012. De adviescommissie bracht eind 2009 reeds een landschapstekening uit, waarin ze ontwikkelingen schetste waarop ingespeeld kan en moet worden, en formuleerde aanbevelingen voor het beleid. De voortgangsnota is een update bij de tekst uit 2009.

Het doel van deze tekst is, zoals de nota stelt: "het kader te schetsen waarbinnen de adviescommissie haar rol opneemt en input te leveren aan het Vlaamse beleid inzake cultureel erfgoed. De tekst is ook een uitnodiging aan het veld en de samenleving om een debat te voeren over het beleid, cultureel erfgoed en zijn diverse aspecten." De adviescommissie maakte bij de redactie gebruik van de kennis en ervaringen die de beoordelingscommissies de voorbije jaren hebben opgedaan bij het adviseringswerk en baseerde zich ook op het PRISMA-onderzoek van FARO.

Meer info: website Kunsten en Erfgoed.
 
Bijlage