Steun voor zeven expertisenetwerken om cultuureducatie naar jongeren te versterken

Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege en Vlaams minister van Onderwijs en Jeugd Pascal Smet maken samen 250.000 euro vrij voor de ondersteuning van zeven regionale ExpertiseNetwerken CultuurEducatie. De ENCE ontwikkelen expertise i.v.m. cultuureducatie, wisselen die kennis uit en stemmen vraag en aanbod op elkaar af. De netwerken krijgen een jaarlijkse subsidie gedurende drie jaar.

De conceptnota Groeien in Cultuur van de Vlaamse ministers Schauvliege en Smet wil kinderen en jongeren meer kansen bieden op kwaliteitsvolle cultuureducatie via een levendige wisselwerking tussen de cultuur-, jeugd- en onderwijspraktijk. De nota schetst de contouren van een gemeenschappelijk strategisch beleidskader én een eerste actieplan voor cultuureducatie. De oprichting van de ExpertiseNetwerken CultuurEducatie is een concreet resultaat van één van de acties uit de conceptnota Groeien in Cultuur.

De ENCE moeten regionaal partners uit de sectoren cultuur, jeugd en onderwijs bij elkaar brengen. Het netwerk doet aan expertiseopbouw en –uitwisseling en aan de afstemming van vraag en aanbod: welk cultuuraanbod is er; welke initiatieven stimuleren jongeren het best om van cultuur te proeven; naar welke culturele activiteiten zijn jeugdbewegingen of scholen op zoek; welke communicatie is het meest efficiënt; hoe versterken leerkrachten en jeugdbewegingen hun kennis over cultuur? hoe brengen ze die het best over? …

Na een subsidieoproep werden 22 dossiers ingediend. Volgende zeven projecten krijgen de komende drie jaar een jaarlijkse ondersteuning:

  • ENCE Brussel (Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 40.000 euro)
  • Magda (Leuven - Vlaams-Brabant; 40.000 euro)
  • KEN (Lier - Antwerpen; 40.000 euro)
  • ENCE in de zuidelijke Westhoek  en HumuZ (beiden Zuid-West-Vlaanderen; elk 25.000 euro)
  • ENCE Gent-Eeklo (arrondissement Gent-Eeklo; 40.000 euro)
  • KriZoom (Limburg; 40.000 euro).


De ENCE worden tussentijds geëvalueerd. Zij zullen onderling en met de cultuureducatieve ankerpunten bij de Vlaamse overheid – ACCE (Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media) en CANON Cultuurcel (Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming) – samenwerken. Dit moet bijdragen tot meer en betere cultuureducatie voor jongeren in Vlaanderen, en de competenties van leerkrachten en cultuureducatieve professionals versterken.

Meer informatie: website cultuureducatie departement CJSM

Bron: Persbericht minister Schauvliege