Digitale containers voor preservatie

Je hebt gepland, gefinancierd, geselecteerd, rechten geklaard, beschreven en gedigitaliseerd. En wat nu? Of je hebt een digitaal archief overgedragen gekregen, geschoond en alle formaliteiten vervuld. En daarna? De afgelopen jaren is digitale content een vaste waarde geworden in de erfgoedsector, en hebben we met kleine stappen onze werkwijze weten aan te passen aan deze nieuwe soorten content. Toch blijken sommige stappen nog te groot om in een keer te zetten.

Binnen dit project wordt de UGent SIP Creator gecreëerd, één van de stappen om deze digitale content duurzaam te kunnen bewaren. De UGent SIP Creator is een praktische en gebruiksvriendelijke software die u in staat stelt om zonder specifieke kennis of financiële middelen aan de slag te gaan met uw digitale content. Vooreerst bevat deze volledig Nederlandstalige software een module waarmee u bestanden in bulk kan hernoemen, zodat deze voldoen aan de hedendaagse normen inzake bestandsnamen. Daarnaast bevat deze software een module om data samen met de bijhorende metadata te verpakken in een containerbestand (een zogenaamde bag) met daarbij de nodige controlemechanismen op de bestandsintegriteit (checksums). Tenslotte bevat de UGent SIP Creator ook een functionaliteit om een exportformaat te genereren waardoor de containerbestanden kunnen worden opgeslagen in een (online) digitaal depot.

De UGent SIP Creator wordt via CEST in open source aangeboden. Ook een uitgebreide handleiding is er te vinden.

Tijdens het project wordt nauw samen gewerkt met het project "Naar een digitaal depotmodel voor kleine archiefinstellingen" van AMVB. Niet enkel sluiten deze projecten op elkaar aan, zij vullen elkaars expertise aan. Daarom is besloten een gezamenlijke stuurgroep te hebben.

 

 

Projectresultaten

Het resultaat van het project is de UGent SIP Creator, een open source software, met handleiding, te raadplegen via CEST

Partnerorganisaties

Vlaamse Erfgoedbibliotheek

Heemkunde Vlaanderen

FARO

PACKED

Archiefbank Vlaanderen

AMVB

Leden stuurgroep

Faro: Bart De Nil
VEB: David Coppoolse
PACKED: Rony Vissers
Archiefbank Vlaanderen: Jeroen Buysse
Heemkunde Vlaanderen: Peter Van Wichelen
VUB: Frank Scheelings
Felixarchief: Inge Schoups
BAM: Dries Moreels
ADVN: Tom Cobbaert

Praktische info

Looptijd van
Organisatienaam
Universiteitsbibliotheek Gent
Contactpersoon
Inge Van Nieuwerburgh
Adres
Rozier 9
Telefoon
+32 9 264 7940
Financieringsbron(nen)

Met steun van de Vlaamse overheid, een ontwikkelingsgericht project binnen het Cultureel-erfgoeddecreet