ADA:GIO

ADAGIOADVN Databeheer voor Autoriteitsbeschrijvingen: Gekoppeld, Identificeerbaar en Open

Het ADAGIO-project is een belangrijke stap in de ontwikkeling van een nieuwe technische omgeving voor digitale collectieregistratie en databeheer in het ADVN. Het wil een noodzakelijke inhaalbeweging realiseren in het gebruik van geautoriseerde beschrijvingen (controlled vocabularies) van personen, organisaties, periodieken, gebeurtenissen, plaatsen en onderwerpen bij de inventarisatie van archieven en collecties. Deze ca. 45.000 entiteiten betreffende Vlaamse beweging en nationale bewegingen in Europa worden tot op vandaag beheerd in het Filemaker-bestand Trefwoordenlijst en vormen een centraal onderdeel in het collectiebeheer van het ADVN.

De doelstelling van het project is vierledig:

  1. Het voorbereiden van de data in de Trefwoordenlijst voor migratie naar een nieuwe technische omgeving. Dit gebeurt onder meer door het toekennen van Persistent Identifiers (PIDs) voor alle geautoriseerde beschrijvingen en bij uitbreiding voor alle archiefbeschrijvingen in het collectiebeheersysteem.
  2. Het verrijken van de geautoriseerde beschrijvingen door het voorzien van geautomatiseerde koppelingen met WikiData en (via reeds in WikiData beschikbare URI’s of manuele invoer) met andere externe databanken (DEVB, VIAF, ODIS, Abraham, CLARIAH-VL enz.).
  3. Het ontwikkelen van een technische omgeving van waaruit (zo veel mogelijk) gegevens via een API als (linked) open data beschikbaar worden gesteld voor hergebruik. Hetzij in de technische omgeving zelf, hetzij via publicatie langs WikiData.
  4. De eerste toepassing die we willen realiseren is de implementatie van de geautoriseerde beschrijvingen in het collectiebeheersysteem (ArchivesSpace). Daarnaast worden use cases onderzocht waarbij de geautoriseerde beschrijvingen gebruikt kunnen worden als databron (reconcilable data source) voor Named Entity Recognition (NER) en Named Entity Disambiguation (NED) bij gedigitaliseerd en/of digital-born archiefmateriaal.

Het project voorziet in de ontwikkeling van een nieuwe technische omgeving voor alle geautoriseerde beschrijvingen. De omgeving wordt opgebouwd met het oog op optimale facilitering van linked open data. Dit moet enerzijds de geautoriseerde beschrijvingen verrijken met externe data en anderzijds de geautoriseerde beschrijvingen beschikbaar stellen voor hergebruik. Naast het technische aspect worden de data in de bestaande Trefwoordenlijst opgeschoond en krijgt elke entiteit een Persistent Identifier.

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
ADVN | archief voor nationale bewegingen
Contactpersoon
Tom Cobbaert
Adres
Lange Leemstraat 26, 2018 Antwerpen
Telefoon
+32 3 225 18 37
Financieringsbron(nen)

Projectsubsidie Inhaalbeweging Digitale Collectieregistratie – oproep 2018

Andere projecten

Je hebt gepland, gefinancierd, geselecteerd, rechten geklaard, beschreven en gedigitaliseerd. En wat nu? Of je ...

LDCX is an annual unconference that brings together leading technologists in the libraries, archives and ...

Jan Gossaert, a native of Flanders (active 1503; died 1532), was one of the most ...