Musea als immersieve verhalenvertellers

meSch-Loupe in Museon, CC0

Merel van der Vaart is docent & promovendus aan de Universiteit van Amsterdam en eigenaar van Muse - Mensen & musea, een advies- en projectbureau. Ze is gespecialiseerd in het gebruik van media en technologie, participatie, innovatie en co-creatie en werkte in het verleden met onder andere historische, medische en wetenschappelijke collecties, kunst en erfgoed.

Het meSch-project

Voor Merel van der Vaart betekent immersieve storytelling zoveel als ‘in realtime in het verhaal zijn’. Musea zijn in dat opzicht dan ook ‘immersieve storytellers’. Ze vertelde ons bovendien over het meSch-project, voluit material encounterS with digital cultural heritage. MeSch dicht de kloof tussen visitor experience en de materiële collectie. De bedoeling van het project was een platform te creëren voor de creatie van digitale content door een DIY-filosofie en een verrijking van tastbare objecten. De verschillende projecten kwamen tot stand d.m.v. verschillende co-designmethodieken zoals low fidelity prototyping of narratieve scenario’s. Voor meer info, download het booklet.

Aan de hand van het meSch-project wordt aangetoond hoe musea voor hun bezoekers door middel van technologie hun verhaal kunnen versterken i.p.v. de immersie, de onderdompeling, te breken door middel van solitaire apparatuur of black boxes. Technologie is gereedschap en geen doel op zich, een quote die meermaals werd aangehaald tijdens de conferentie.

Kijk even met ons mee naar twee filmpjes over het MeSch-project:


 

 
Download hier de presentatie van Merel van der Vaart.

Foto: CCO

Monique Verelst