Cultureel erfgoed en welzijn in Vlaanderen aanwezig op Storytelling for Health

storytelling for health

Van 27 tot en met 29 juni vond in Swansea de tweede internationale conferentie Storytelling for Health plaats. Dit uitzonderlijke congres is erin geslaagd om een gevarieerde mix van professionals uit zowel de gezondheids-, de welzijns- en de sociale sector als uit de kunst- en erfgoedsector samen te brengen om inzichten, ideeën en goede praktijken te delen. Het opzet? Een groter draagvlak te creëren voor het inbedden van alle vormen van storytelling in de zorg. De focus dit jaar lag op het betrekken van de stem van patiënten.

De stem van patiënten

Tijdens de conferentie mocht ik een presentatie geven over de piloottrajecten Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn. In elk van die piloottrajecten trachten we om de gerealiseerde impact te meten en te evalueren. En het staat in de sterren geschreven dat een goede evaluatie van interventies is gebaseerd op een mix van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. Naast het verzamelen van kwantitatieve gegevens met meetinstrumenten zoals de UCL Wellbeing Measures Umbrellas, organiseren we daarom focusgroepen, interviews en getuigenissen met de patiënten en cliënten die deelnemen aan de sessies.

De resultaten van de kwalitatieve evaluaties vertellen ons niet alleen iets over de eigen perceptie van het welzijn van de deelnemers, maar geven ons ook waardevolle inzichten en feedback over de interventies. In die mate zelfs dat we het ontwerp van de interventies op verschillende gebieden hebben aangepast. Het was over die aanpassingen dat ik met de deelnemers aan mijn sessie in discussie mocht gaan.

Voor de kleine geschiedenis: het is bijzonder fijn om vast te stellen dat een foto genomen net voor de start van een sessie van Ingemaakt erfgoed prominent in de programmabrochure van de conferentie werd opgenomen (zie foto).

Hieronder vindt u de slides van mijn presentatie.

Bart De Nil