Lerend netwerk duurzaam collectiebeheer: let's do this!

Mensen in overleg. Foto: StockSnap via Pixabay

We kunnen er niet meer omheen: duurzaamheid is en blijft ook in de cultureel-erfgoedsector een bijzonder belangrijk item. Steeds meer erfgoedbeheerders vinden de weg naar FARO met hun vragen om advies, voorstellen voor verkennend overleg of zelfs suggesties voor concrete projecten over duurzaamheid. Net daarom wijdden we recent ook het Groot Onderhoud aan dit thema. En binnen het eigen meerjarenplan rekenen we duurzaamheid tot een absolute prioriteit.

Aan de slag

Om de daad bij het woord te voegen starten we op 13 juni een lerend netwerk rond duurzaam collectiebeheer op. In zo’n lerend netwerk:

 • brengen we samen de belangrijkste noden rond het thema duurzaam collectiebeheer in kaart,
 • bepalen we samen wat de prioritaire vragen zijn waar we een antwoord op willen vinden,
 • leren we tijdens een drie- à viertal bijeenkomsten van elkaar en van externen (bv. via lezingen, literatuur...)
 • werken we toe naar een concreet resultaat (een handleiding, een checklist, een nieuwe vorming ... (wat het wordt, dat bepaalt u!)

Startschot

Voor de kick-off van ons netwerk doen we beroep op Henry McGhie (GB). Hij begeleidt ook het duurzaamheidstraject dat tien Antwerpse musea momenteel doorlopen.

 • Henry kadert eerst enkele concepten zoals ecologische duurzaamheid of duurzaam collectiebeheer binnen het groter geheel van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) van de Verenigde Naties.
 • Daarna zoomen we in op onze eigen sector met behulp van de vijf pijlers van deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen: People, Prosperity, Planet, Peace en Partnership. Om te onderzoeken hoe we de eigen impact op duurzame ontwikkeling kunnen maximaliseren.
 • Met dit gegeven als achtergrond en inspiratiebron kunnen we dan na de lunch aan de slag om het lerend netwerk vorm te geven.  

Biografie

Foto: Curating Tomorrow

Henry McGhie heeft een achtergrond als ecoloog, museumconservator en manager. Hij richtte Curating Tomorrow op in 2019 om musea, soortgelijke instellingen en hun partners te helpen deelnemen aan duurzame ontwikkeling, waaronder de SDG's, klimaatactie, behoud van biodiversiteit, mensenrechten en rampenrisicovermindering. Hij werkt met musea en museumorganisaties van elke omvang, in vele landen, en is lid van de ICOM Sustainability Working Group.

Henry McGhie schrijft een toegankelijke reeks 'how-to'-gidsen over onderwerpen op het gebied van duurzame ontwikkeling, gericht op de culturele sector. Onlangs nam hij een Churchill Fellowship op zich om 'Museums for Better Futures' te verkennen in Zweden, Duitsland en Japan.

Praktisch

Wil u graag ons lerend netwerk versterken? Hieronder leest u alvast meer over het programma van onze eerste bijeenkomst op 13 juni. Inschrijven kan via de FARO-kalender.

 • 10.00 uur: Kennismakingsronde 
 • 10.30 uur: Presentatie door Henry McGhie: Empowering collection managers to take part in sustainable development and the SDGs + gelegenheid tot het stellen van vragen 
 • 11.00 uur: Bespreking in groepjes rond de vijf pijlers van duurzame ontwikkeling 
 • 11.40 uur:  Terugkoppeling plenair 
 • 12.00 uur: Lunch 
 • 13.00 uur: Ontwerp van het lerend netwerk duurzaam collectiebeheer:
  • inventaris opmaken van de noden van de aanwezige deelnemers,
  • prioriteiten bepalen die in het lerend netwerk worden aangepakt.
 • 14.30 uur: Einde

Tijdens de voormiddag is Engels de voertaal. Voor de namiddagsessie is dat het Nederlands.

Kunt u er die dag niet bij zijn? Geen nood: we horen graag uw ideeën en u hoort snel opnieuw van ons, wanneer het lerend netwerk verder concreet vorm krijgt. Hou daarom ook zeker onze vormingskalender en nieuwsbrief in de gaten.

Foto's: StockSnap via Pixabay en Curating Tomorrow

Logo_BAR

Wouter Lammens