Wegwijs in erfgoedland

Kinderkampje Abdij van Park PARCUM (c) CRKC

Erfgoed is een ruim begrip. Niet alleen bestaan er verschillende types erfgoed, er is ook een verschil tussen roerend, onroerend en immaterieel erfgoed. Wie is verantwoordelijk voor welk type erfgoed? Welke databanken zijn er? En waar vindt u basisondersteuning, zowel inhoudelijk als financieel? 

In deze boeiende avondcursus maakt u kennis met de fascinerende erfgoedwereld en krijgt u inzicht in wat u als lokale erfgoedvereniging kunt organiseren rond elk van deze erfgoedtypes. Daarnaast maakt u kennis met de verschillende ondersteuningsvormen en met de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de verschillende types erfgoed.

Erfgoed in de praktijk

Deze cursus is een organisatie van Erfgoed in de praktijk, het gezamenlijke vormingsaanbod van Histories, FARO, Herita, CRKC-PARCUM en Davidsfonds. Ter voorbereiding van erfgoedevenementen zoals Open Monumentendag, Erfgoeddag, Open Kerkenweekend, Nacht van de Geschiedenis … ontwikkelen deze partners een gezamenlijk vormingsaanbod dat de deelnemers helpt bij de organisatie van hun activiteiten.

Dit is een cursus voor professionelen en vrijwilligers die lokaal een erfgoedevenement willen organiseren en die een basiskennis over dit thema wensen te verwerven.

Data en locaties 

  • Woensdag 6 november 2019, 19.30 - 22.00 uur: Ontmoetingscentrum Marke, grote zaal/cafetaria, Hellestraat 6, 8510 Marke (Kortrijk), i.s.m. Davidsfonds Marke
  • Woensdag 13 november 2019, 19.30 - 22.00 uur: Fort van Duffel, Mechelsebaan 249, 2570 Duffel, i.s.m. Fort van Duffel. Tip: vooraf kunt u iets eten in de brasserie van het fort.
  • Maandag 18 november 2019, 19.30 - 22.00 uur: Stedelijk Museum Aarschot, Elisabethlaan 103, 3200 Aarschot, i.s.m. Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde vzw
  • Dinsdag 26 november 2019, 19.30 - 22.00 uur: Erfgoedhuis Hof ter Welle, Anna Piersdreef 2, 9120 Beveren-Waas, i.s.m. Gemeente Beveren en Hertogelijke Heemkundige Kring Het Land van Beveren vzw
  • Maandag 2 december 2019, 19.30 - 22.00 uur: Stadhuis Maaseik, Raadzaal, Markt 1, 3680 Maaseik, i.s.m. Stad Maaseik

Meer informatie vindt u op de website van Histories vzw, waar u zich ook kan inschrijven. Voor vragen kunt u ook terecht bij Daphné Maes (Histories vzw) via daphne.maes@historiesvzw.be of 015 80 06 30. 

Na deze vormingsreeks verschijnt een artikel in Histories Magazine. U kunt dit nalezen door in te tekenen op Histories Magazine via de website van Histories vzw.

Foto: Kinderkampje Abdij van Park PARCUM (c) CRKC

tine vandezande