Werken van 17e-eeuws vrouwelijke kunstenaars opgenomen in Topstukkenlijst

Stilleven met vis, Clara Peeters. Collectie KMSKA, artinflanders.be, fotograaf Hugo Maertens

Er zijn weinig schilderijen van vrouwelijke kunstenaars uit de vroegmoderne tijd bewaard gebleven, en nog minder beeldhouwwerken. Hoewel de overgebleven werken zeldzaam en onmisbaar erfgoed zijn, zijn er nog maar weinig erkend als topstuk. De Vlaamse minister van Cultuur vult die lacune nu op en voegt vijf werken van 17e-eeuwse vrouwelijke kunstenaars toe aan de Topstukkenlijst.

Maria Faydherbe, Clara Peeters, Michaeline Wautier en Catharina Pepijn krijgen nu de nodige erkenning en worden met hun werken opgenomen in de lijst.

Meer lezen over deze vrouwen en hun werken, kunt u hier.

Zeldzaam en onmisbaar

Een werk dat op de Topstukkenlijst komt, moet voldoen aan strikte criteria. Zo moet het vanwege de archeologische, historische, cultuurhistorische, artistieke of wetenschappelijke betekenis ervan voor de Vlaamse Gemeenschap als zeldzaam en onmisbaar beschouwd moet worden.

Enkel de 'zwaargewichten' die beantwoorden aan de strenge selectiecriteria 'zeldzaam en onmisbaar' zijn topstukken.
En werk van vrouwelijke kunstenaars, zeker uit de 17e eeuw, zal hier zeker aan beantwoorden. Werken van vrouwelijke kunstenaars werden eeuwenlang minder bewaard en er werd minder in geïnvesteerd vanuit een angst voor de mindere kwaliteit. 

In de studiedag Does sex matter?, georganiseerd door Yper Museum, Mu.ZEE, CC De Steiger Menen en FARO, werd dit gekaderd als ‘slapend erfgoed’. Het percentage werken van vrouwelijke kunstenaars in de collecties van de musea is beperkt, maar het is er wel. Al zijn erfgoedinstellingen hier vaak niet van op de hoogte. Onderzoek kan raad brengen. 

Lerend netwerk genderdiversiteit

Hoe kunnen we vrouwelijke kunstenaars meer onder de aandacht brengen? FARO wil hier alvast met de sector verder over nadenken. En daar laten we het niet bij. We trekken het graag breder naar volledige genderdiversiteit. 

Hiervoor zetten we in het najaar een lerend netwerk op. Samen met u gaan we intens na hoe we als museum, archief, erfgoedbibliotheek en andere erfgoedinstellingen kunnen inzetten op het thema genderdiversiteit. Wat is er nodig in onze werking? Wat moet er onder de aandacht gebracht worden? Hoe brengen we deze genderdiversiteit naar het publiek, maar hebben we er ook aandacht voor in de eigen interne werking? Geen vraag is te veel.

Wil u meedenken? Stuur dan een mailtje naar Saidja Steenhuyzen (saidja.steenhuyzen@faro.be).

Lees ook: Does sex matter? Terugblik op een boeiende studiedag.

Foto: Stilleven met vis, Clara Peeters. Collectie KMSKA, artinflanders.be, fotograaf Hugo Maertens

saidja steenhuyzen