Welke toekomst ziet ú voor Erfgoeddag?

Foto: inspiratiesessie Erfgoeddag 2020 in boekenhuis Theoria Kortrijk © FARO

Erfgoeddag vierde dit jaar haar 20e verjaardag. Hét moment om het format van deze feestdag voor cultureel erfgoed grondig te evalueren. Beantwoordt het evenement nog steeds aan de doelstellingen? En waarin kan het groeien?

De eigen werking zelf diepgaand evalueren, dat is zelden een goed idee. Er zijn immers veel blinde vlekken en sommige zaken zijn misschien ook minder aangenaam om te vernemen. Daarom gaf FARO het onafhankelijke marktonderzoeksbureau Profacts de opdracht om deze evaluatie uit te voeren. Organisatoren van een Erfgoeddagactiviteit en lokale en regionale coördinatoren van Erfgoeddag worden de komende maanden diepgaand bevraagd. Zij ‘maken’ tenslotte de Erfgoeddag op het terrein, en weten beter dan wie ook hoe het evenement verloopt.

Een klankbordgroep van externe experten uit het cultureel-erfgoedveld begeleidt ons bij dit onderzoek. 

Eerste fase: vragenlijst

Het onderzoek bestaat uit twee fasen: een kwantitatieve en kwalitatieve bevraging. Vanaf 20 september starten we met de kwantitatieve bevraging via een online vragenlijst. Daarin komen volgende aspecten aan bod: 

  • de motivatie om deel te nemen;
  • het format;
  • de communicatiecampagne in Vlaanderen en Brussel;
  • de dienstverlening en inhoudelijke ondersteuning van FARO.

Deed u de afgelopen vijf jaar meermaals mee aan Erfgoeddag? Dan ontving u een persoonlijke uitnodiging van Profacts vanuit het mailadres ProfactsTeam@profacts.eu. Kijk zeker ook eens in de map 'ongewenste mail'. 

Ontving u geen bericht, of veranderde uw mailadres? Laat dan even iets weten aan Saidja Steenhuyzen, via saidja.steenhuyzen@faro.be.

Tweede fase: focusgroepen

Vanaf november begint de kwalitatieve fase waarin zowel coördinatoren, professionele erfgoedorganisaties als vrijwilligersverenigingen in focusgroepen samengebracht worden. Tijdens een gesprek zal ingegaan worden op de resultaten van de vragenlijst en wordt er nagedacht over mogelijke toekomstscenario’s voor Erfgoeddag.

De toekomst van Erfgoeddag

Eind 2021 levert Profacts zijn rapport op. Vanuit FARO gaan we hier dan verder mee aan de slag in de voorbereiding van een nieuwe beleidsperiode. 

Ondertussen gaan de voorbereidingen voor Erfgoeddag 2022 uiteraard voort. De timing van het onderzoek houdt in dat we nog geen rekening kunnen houden met de resultaten hiervan voor deze Erfgoeddag-editie.

Onder het motto 'Erfgoeddag maakt school!' duikt Erfgoeddag in 2022 in het rijke schoolleven en -verleden. De komende editie wordt éxtra bijzonder. Op zondag 24 april nodigen we het publiek uit om het erfgoed van dat verleden te komen ontdekken. Nadien koppelen we er een heuse Erfgoeddag-week voor scholen aan, van maandag 25 tot vrijdag 29 april. Wat dat precies betekent en hoe u dat kan aanpakken, verduidelijken we graag in een handige brochure, die u hier kunt downloaden of bestellen.

Foto: inspiratiesessie Erfgoeddag 2020 in boekenhuis Theoria Kortrijk © FARO

saidja steenhuyzen