Wat betekenen de Digimeter-cijfers voor uw communicatiewerk?

Foto: CC0

Imec lanceerde opnieuw de Digimeter, de jaarlijkse ondervraging van Vlamingen over hun mediagebruik. Het resultaat: erg relevante cijfers voor uw communicatiewerk.

Wat meet de Digimeter?

Hoeveel Vlamingen hebben een smartphone op zak, en wat doen ze ermee? Hoe populair zijn Netflix en Spotify in Vlaanderen? En hoe comfortabel voelen Vlamingen zich bij de toegenomen digitalisering van de maatschappij?

Sinds 2009 brengt imec.digimeter de trends rond bezit en gebruik van media en technologie in Vlaanderen in kaart, en werpt het een licht op de attitudes en verwachtingen tegenover nieuwe technologieën. De resultaten en bevindingen zijn gebaseerd op een bevraging bij 4.547 Vlamingen van minstens 16 jaar.

Enkele resultaten

Smartphone breekt door de 80% adoptiegrens

Tv, smartphone en laptop blijven de populairste toestellen bij de Vlamingen. In deze top drie is alleen de smartphone er nog op vooruitgegaan. De andere toestellen hebben hun plafond al enkele jaren bereikt, net als de tablet.

De Facebook-familie domineert

Sociale media blijven erg populair in Vlaanderen. Instagram is de sterkste groeier, met vooral in de groep 25- tot 34-jarigen een opvallende stijging in maandelijks gebruik. Facebook blijft het sociaal netwerk met het grootste aantal gebruikers in Vlaanderen.

Bij de berichtendiensten neemt het aantal dagelijkse gebruikers van Facebook Messenger en WhatsApp toe. WhatsApp heeft voor het eerst Facebook Messenger overtroffen als populairste online berichtendienst. Het aantal dagelijkse gebruikers van Snapchat blijft stabiel, maar een belangrijke kanttekening daarbij is dat Snapchat sterk daalt in het jongste segment.

Kortom, sociale media worden steeds meer het toneel voor een opvoering van 'Facebook tegen de rest'. Instagram, WhatsApp en Facebook Messenger zijn immers ook lid van de Facebook-familie. Bij de sociale media staat alleen YouTube min of meer op gelijke hoogte met Facebook en Instagram. Netwerken zoals LinkedIn, Pinterest en Twitter hebben nog steeds veel minder gebruikers. Bij de online berichtendiensten zijn WhatsApp en Facebook Messenger al helemaal onbedreigde marktleiders.

De grotere rol van sociale media in ons leven gaat gepaard met een stijgende bezorgdheid over de tijd die we eraan spenderen. In de jongste leeftijdsgroep zien we een opvallende toename van het percentage gebruikers die zeggen geen dag zonder sociale media te kunnen. Een nuance daarbij is dat diezelfde jongste groep ook het meest overtuigd is van de voordelen ervan: ze voelen zich meer op de hoogte en meer verbonden dankzij sociale media.

Veranderend kijkgedrag bij Vlamingen jonger dan 45

Voor de helft van de Vlamingen blijft lineair tv-kijken een dagelijkse routine. Maar de kloof tussen wie jonger is dan 45 en de anderen wordt steeds zichtbaarder. Bij 45-plussers blijft het aandeel dat dagelijks live tv kijkt stabiel ten opzichte van vorig jaar, terwijl er een significante daling is bij wie jonger is dan 45. Sociale media, nieuwswebsites en YouTube blijven de voornaamste dagelijkse kanalen voor online video.

Paradox: beter geïnformeerd dankzij internet, maar bezorgd om impact van fake news

Uit de cijfers van Digimeter blijkt dat de nieuwsconsumptie in Vlaanderen stabiel blijft. Traditionele media zoals de nationale tv- en radio-omroepen blijven de grootste groep Vlamingen bereiken. De smartphone zit nog steeds in de top 3, maar opvallend genoeg daalt het dagelijks gebruik ervan om het nieuws te volgen, vooral bij 16- tot 24-jarigen. Ook de sociale media zijn minder in trek als nieuwsplatform.

Over het algemeen erkennen Vlamingen de positieve aspecten van digitaal nieuws. Zo voelt een ruime meerderheid zich beter geïnformeerd dankzij het internet. Al zijn ze niet blind voor de uitdagingen die ermee gepaard gaan. De negatieve impact van nepnieuws op onze maatschappij is bijvoorbeeld een breed gedeelde bekommernis.
Meer algemeen vinden Vlamingen correcte informatie nog steeds heel belangrijk. In deze tijd van (bezorgdheid om) nepnieuws blijken de traditionele nieuwsmerken en -dragers een baken van vertrouwen om op terug te vallen. De sociale media en de smartphone blijven een belangrijke rol vervullen als toegangspoort tot nieuws, maar er is toch een daling merkbaar.

Positieve attitude tegenover technologie, maar ook bewust van de uitdagingen

Vlamingen blijven over het algemeen positief over technologie, maar zijn ook niet blind voor de uitdagingen die ermee verbonden zijn. Ze gaan bovendien op zoek naar manieren om meer grip te krijgen op de rol van technologie in hun leven.

Als we peilen naar de perceptie van de eigen technologische vaardigheden, zien we zoals verwacht dat leeftijd een rol speelt. Hoe ouder iemand is, hoe lager hij of zij de eigen digitale vaardigheden inschat. Daarom is het zo opmerkelijk dat de onzekerheid over digitale technologie bij de jongste leeftijdsgroepen gestegen is.

Meer lezen?

Bekijk en/of download het volledige rapport en de grafieken.
I Like Media kon de resultaten vooraf inkijken. Uit de cijfers werden negen lessen gedestilleerd. Ontdek ze hier.

Bron: kortom.be
Foto: CC0

Roel Daenen