VRT en Cultuur: twee leestips 

Optreden (c) VRT

Eind november organiseerde de Vlaamse openbare omroep ‘Expeditie Cultuur’: een ontmoetingsmoment voor de cultuursector. De bedoeling? Elkaar beter leren kennen. Het verslag is klaar en verdient uw aandacht.

Dat (ietwat ongewone) verslag heeft een sprekende (en in het huis van vertrouwen gekende) titel meegekregen: Cultuur, de (buiten)gewoonste zaak ter wereld. U vindt het hier.

Het gaat in zeven korte hoofdstukken in op een aantal kwesties, en wel met telkens een interview met twee of drie programmamakers of andere betrokkenen. In hoofdstuk 1, 'De VRT als gids' stelt VRTNWS-journalist Joris Vergeyle: “We zijn een gids in die zin dat we proberen te vatten wat er op een gegeven moment belangrijk of relevant is, wat het kijken of beluisteren waard is omdat het een meerwaarde biedt. Dat geven we mee aan het publiek. […] Wij pikken er de culturele gebeurtenissen uit die impact hebben, die eruit springen. We stellen ons dus telkens de grote waarom-vraag: waarom brengen we dit wel en dat niet? We moeten dat goed kunnen motiveren. De maatschappelijke relevantie binnen de brede waaier die cultuur is, is dus doorslaggevend."

Het tweede hoofdstuk gaat dieper in op ‘Cultuurbeleving’. Brecht Vaes van Studio Brussel: "Eigenlijk komt cultuurbeleving […] neer op: mensen verbinden rond muziek, ze laten samenkomen en een community vormen." Hoofdstuk 3 heeft het over ‘Cultuurimpact’: “De VRT streeft ernaar om met haar aanbod een meerwaarde te zijn voor de Vlaamse samenleving. Door impact te hebben, een verschil te maken in het leven van kijkers en luisteraars. Cultuurimpact verwijst naar de veranderende kracht van onze programma’s met culturele inslag. Het gaat om programma’s en initiatieven die dankzij hun prikkelende inhoud en andere invalshoeken erin slagen om mensen aan het denken te zetten, het publiek aan te sporen tot méér.”
 
Deel 4 gaat over ‘Diversiteit in het muziekaanbod’. Het deel erna over ‘Cultuurverbreding’. Dat “houdt in dat de VRT actief inzet op het breed toegankelijk maken van elke vorm van cultuur, zodat elke Vlaming zich kan vinden in het aanbod dat Vlaanderen rijk is. De VRT wil daarbij zowel verdiepend als verbredend te werk gaan.” De twee laatste hoofdstukjes gaan over ‘Cultuureducatie op de VRT’ en, ten slotte, over ‘Cultuur x innovatie’. 

Waarom u de moeite moet nemen om deze online publicatie door te nemen?
Eenvoudig: omdat ze veel zegt over de werking van en de kijk van de openbare omroep op cultuur. Als u dus (redactioneel) nieuws hebt, of een inhoudelijke (programmatorische) samenwerking hebt, of nadenkt over een mediaruil, dan leest u zich maar beter ook eerst even in. Een goed begin, zo wil het spreekwoord, is het halve werk.

Hierbij aansluitend wijzen we u ook graag op onze tweede leestip, het artikel 'Waarom is de VRT de grootste cultuursponsor van Vlaanderen?'

In het juninummer van faro gaan we dieper in op de samenwerkingsmogelijkheden tussen de cultureel-erfgoedsector en de VRT.

Foto: Optreden (c) VRT

Roel Daenen