Vossensprongen: speuren naar Reynaert

Glasraam Koning Nobel (c) Rik Van Daele

In het septembernummer van faro kon u meer lezen over het verrassende en omvangrijke erfgoed dat met Reynaert de Vos te maken heeft. En zopas verscheen Vossensprongen, een “piepklein gratis vossenboek”.

Vossensprongen. Speuren naar Reynaert is opgevat als een literaire wandeling doorheen de voorbije eeuwen in Reynaertland, een speurtocht waarbij de auteurs de wandelaar – student, leraar, liefhebber, nieuwsgierige – meenemen langs het kronkelende pad van acht eeuwen Reynaertgeschiedenis. Elke pagina is een nieuwe halte waarbij de samenstellers de lezer-kijker uitnodigen even stil te staan en vervolgens verder weg te zappen of te springen. Vossensprongen komt er naar aanleiding van een dubbele verjaardag: enerzijds de publicatie van jaargang 30 van Tiecelijn in 2017 en de dertigste verjaardag van het Reynaertgenootschap in 2018.

Het boekje is een uitnodiging om zowel de (oorspronkelijke) teksten te ontdekken als het Waasland in te trekken. U vindt er meer info over op de website van het Reynaertgenootschap.

En er is nog meer nieuws uit en over het Land van Waas. Enerzijds zette de VRT eind november de integrale reeks uitzendingen van het populaire kinderprogramma Dag Sinterklaas online. Dit jaar is het immers precies 25 jaar geleden dat Dag Sinterklaas voor het eerst op de televisie werd uitgezonden. Ondanks die leeftijd blijft de reeks van Hugo Matthysen en met Bart Peeters en Jan Decleir bekoren.

Oordeelt u zelf.

      

Cover 'De Zaak van Sinterklaas'

Ten slotte is er nog een interessante, Sinterklaasgerelateerde publicatie die we u hier graag signaleren. De zaak van Sinterklaas van reisauteur en ‘Bekende Snor’ Herman Cole is zoiets als een levenswerk. Cole reisde en reist Europa rond, op zoek naar sporen van de goedheilige man.

Het resultaat is een boekwerk van meer dan 200 pagina’s dat het midden houdt tussen een reisverslag, een groot essay en een kleine, zij het met humor gekruide encyclopedie. U leest er meer over op de website ‘De Zaak van Sinterklaas’.

Mogen we in dat verband nog twee laatste leessuggesties doen? Lezenswaardig blijven nog steeds twee artikels in faro | tijdschrift over cultureel erfgoed: 'Hoort wie klopt daar kinderen. Sinterklaas- en Sint-Maartentradities anno 2012', en uit 2008 is er 'De aantrekkingskracht van Nicolaas, zelfs zonder baard'.

U merkt het, over de goedheilige man valt heel wat te vertellen.

Foto: Glasraam Koning Nobel (c) Rik Van Daele

Roel Daenen