Put inspiratie uit ‘Geven voor erfgoed en cultuur’

Koning Boudewijnstichting op BRAFA

U kon de voorbije maanden deelnemen aan het driedelig colloquium ‘Geven voor erfgoed en cultuur’, dat FARO en de Koning Boudewijnstichting samen organiseerden. Was u er niet bij? Of wil u alles nog eens rustig nalezen? De nieuwe, gratis publicatie ‘Geven voor erfgoed en cultuur’ brengt een synthese. Interessant en relevant voor iedereen die werk wil maken (of al maakt) van aanvullende financiering.

De drie delen van het colloquium vloeiden voort uit een heldere vaststelling. Namelijk: een succesvolle ‘geefcultuur’ is het resultaat van het samenspel van drie, op elkaar inwerkende elementen. Dit zijn:

  • het beleid van de overheid
  • een adequate fondsenwervingspraktijk
  • en, ten slotte, gemotiveerde gevers.

Wie over een goed inzicht beschikt over elk van deze drie elementen, heeft de sleutel in handen om successen te boeken. Precies over deze drie onderdelen handelde het colloquium. En dus ook de brochure. Een gratis uitgave van de Koning Boudewijnstichting en FARO, i.s.m. COLLECT.

Bestel uw gratis exemplaar via de website van de KBS.

Foto: Het Zelfportret van Jordaens werd gelegateerd aan de Koning Boudewijnstichting. Dit meesterwerk bevond zich meer dan een halve eeuw in een privécollectie maar kan nu door iedereen in het Rubenshuis worden bewonderd. Brafa 2017 / Fonds Generet, coll. Koning Boudewijnstichting © Jan Van de Vel

Roel Daenen