Oproep: schrijf mee aan M&L

Winkelpui van Wolfers in de Schildknaapstraat, Brussel (c) M&L

Recent signaleerden we u hier de bij Folio aangesloten erfgoedtijdschriften. Een tijdschrift dat in dat overzicht vooralsnog ontbreekt, is M&L. De M staat voor Monumenten en de L voor Landschappen. De redactie nodigt u uit om kennis te maken en mee te werken.

Kent u M&L al? Het tijdschrift dat een afkorting als titel draagt bestaat sinds 1981 en informeert over de erfgoedzorg in Vlaanderen en Brussel. Daarbij ligt het zwaartepunt op de onroerend-erfgoedsector: monumenten, landschappen en archeologie. Het richt zich tot een breed geïnteresseerd publiek in de erfgoedzorg. Het is bovendien gevalideerd als wetenschappelijk tijdschrift met peer review en opgenomen in het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor Sociale en Humane Wetenschappen.

Link met vandaag

Gevraagd naar een omschrijving van het blad, laat de redactie weten: “M&L is geen louter historisch tijdschrift, maar zet in op de link met het heden. Daarom staan het woord ‘zorg’ en hoe we vandaag met ons erfgoed omgaan centraal. De rijk geïllustreerde artikels bieden inzicht in recente restauraties, beschermingsdossiers, herbestemmingen, archeologische opgravingen, landschapsbeheer en onderzoek in de diverse domeinen. Artikels kunnen een specifiek aspect of het hele proces toelichten, van vooronderzoek tot uitvoering. Achteraan het tijdschrift vindt u de M&L-krant, waarin de actualiteit op de voet gevolgd wordt in kortere bijdragen over studiedagen, tentoonstellingen, wet- en regelgeving, publicaties, uitgevoerd onderzoek en beschermingen.”

Net als faro wordt M&L gemaakt voor en door zijn lezers. De redactie nodigt iedereen uit om mee te schrijven. Heel concreet: als u wil meewerken, stuur dan een kort abstract (halve A4-pagina) naar M&L@diekeure.be. Daarin geeft u een duidelijk beeld van het onderwerp (waarover gaat het?), de structuur van het stuk, de conclusies en eventueel een korte beschrijving van het geraadpleegde bronnenmateriaal.

De redactieraad bespreekt dan uw voorstel tijdens de maandelijkse redactievergadering en neemt vervolgens contact met u op, al dan niet met richtlijnen en suggesties voor de uitwerking van het artikel. De redactieraad is samengesteld uit deskundigen in de diverse domeinen van de (onroerend) erfgoedzorg.

Ook kortere bijdragen voor de M&L-krant zijn welkom: dit kan rechtstreeks of na overleg met de redactie over het onderwerp, eveneens via M&L@diekeure.be. Zo publiceerde de auteur van deze blog in het jongste nummer een recensie over Kunst voor das Reich van Geert Sels

Uitgebreide info en auteursrichtlijnen vindt u op Monumenten & Landschappen (menl.be).

Roel Daenen