Museum De Reede en het Huis van de Europese Geschiedenis geopend

De voorbije weken gingen in resp. Antwerpen en Brussel twee nieuwe musea open. Museum De Reede (MDR) in Antwerpen is een privé-initiatief en uitsluitend gewijd aan grafisch werk. Het Huis van de Europese Geschiedenis in Brussel opende begin mei.

MDR is het geesteskind van de Nederlandse ondernemer Harry Rutten die zijn kunstverzameling met vooral prenten van Goya, Rops en Munch schonk aan een Belgische stichting. Dit nieuwe museum is gesitueerd aan de Ernest Van Dijckkaai in Antwerpen, naast het Eugeen Van Mieghem Museum.

De tentoonstellingsoppervlakte bedraagt zo’n 500 vierkante meter. Naast Francisco Goya, Félicien Rops en Edvard Munch, kan de bezoeker ook werk bekijken van Jacob Toornvliet, Théophile Alexandre Steinlen en Käthe Kollwitz. Net als een vijftiental Belgische kunstenaars als Rik Wouters, Henri Evenepoel, Edgard Tytgat, Eugeen Van Mieghem, Walter Sauer, Gustave Van de Woestijne, Hugo Claus en Fred Bervoets. Er worden drie à vier tijdelijke tentoonstellingen per jaar gepland.

Zonder subsidies

Museum De Reede dopt zijn financiële boontjes helemaal zelf. Zo klinkt het in het persbericht: “Doelstelling is de exploitatiekosten zelfstandig te dragen uit zelf gegenereerde inkomsten. Waar deze ontoereikend zouden blijken, zal dankzij de steun van de Stichting het Museum zich geruime tijd staande kunnen houden. Het eerste werkingsjaar kan dit nieuwe museum ook rekenen op de steun van partners: zes bedrijven uit binnen- en buitenland en twaalf hoofdzakelijk Belgische kunstliefhebbende particulieren.”

Opvallend is ook dat het museum geen vaste krachten in dienst heeft: “In tegenstelling tot de norm in de museumwereld, waar professionele staf van omvang ondersteund wordt door vrijwilligers, zal Museum De Reede nagenoeg exclusief drijven op enthousiaste vrijwilligers, een vijftigtal uit de stad en directe omgeving van Antwerpen.”

U leest meer over het Museum De Reede op de website.

Over Europa, in het hart van Europa

Het Huis van de Europese Geschiedenis brengt, zoals de naam suggereert, de geschiedenis van Europa, met name die van de voorbije eeuw. Er is speciale aandacht voor de Europese integratie. Het persbericht stelt het zo: “Het Huis van de Europese geschiedenis wil een transnationaal overzicht van de Europese geschiedenis bieden, waarin rekening wordt gehouden met de diversiteit en de vele interpretaties van en opvattingen over deze geschiedenis. Het Huis wil een beter begrip van de Europese geschiedenis in de bredere mondiale context bevorderen en het debat over Europa en het Europees integratieproces stimuleren. In de permanente tentoonstelling zal vanuit een breed historisch perspectief en met aandacht voor zowel de uiteenlopende als de gedeelde ervaringen van Europeanen in de loop van de geschiedenis voornamelijk worden ingezoomd op de Europese geschiedenis van de twintigste eeuw en de geschiedenis van Europese integratie."

Het brengt dit verhaal met een permanente tentoonstelling waar objecten worden getoond die afkomstig zijn uit meer dan 300 musea en collecties in heel Europa en daarbuiten, tijdelijke tentoonstellingen, onderwijsprogramma's, activiteiten voor de bezoekers, publicaties en een ruim aanbod van online informatie.

Het nieuwe museum is gesitueerd in het Eastmangebouw in het Leopoldpark, in het hart van de Europese wijk in Brussel. Het gebouw is verbouwd en uitgebreid door het internationale consortium Atelier d’architecture Chaix & Morel & associés (FR), JSWD Architekten (DE) en TPF (BE). Het beschikt over circa 4.000 m2 voor de permanente tentoonstelling, en circa 800 m2voor tijdelijke tentoonstellingen. Het kostenplaatje voor dit project bedroeg zo'n 55,4 miljoen euro.

Meer info over dit nieuwe museum vindt u op hun website.

Foto: Edvard Munch - Vampire II (Museum De Reede)

Roel Daenen