Doe mee aan Wiki Loves Heritage

Wiki Loves Art in Kazerne Dossin

In 2016 was er Wiki Loves Art. Het doel toen? De online visibiliteit van het cultureel erfgoed in België vergroten en een groter draagvlak voor digitale ontsluiting van erfgoed en kennis creëren. En nu gaat Wiki Loves Heritage van start, met aandacht voor zowel roerend, immaterieel als onroerend erfgoed.
    
Wiki Loves Heritage nodigt erfgoedbeheerders en -organisaties, erfgoedgemeenschappen en -liefhebbers, fotografen en Wikipedianen uit om samen erfgoed online te ontsluiten onder een vrije licentie. Op die manier kan iedereen de beelden gebruiken, op Wikipedia en daarbuiten, bereiken we een breed en nieuw publiek en verhogen we de bekendheid van ons erfgoed.

Doe mee!

Wiki Loves Heritage

Zoals u weet is Wikipedia een van de meest gebruikte en gekende websites ter wereld. Veel collectiebeherende organisaties wereldwijd werken nu al samen met Wikimedia: van de British Library tot het Tropenmuseum in Amsterdam. Wiki Loves Heritage wil de online aanwezigheid én zichtbaarheid van erfgoed in Vlaanderen verhogen.

Om het initiatief kracht bij te zetten, is er ook een fotowedstrijd aan gekoppeld. De fotowedstrijd is een uitnodiging voor erfgoedorganisaties en -beheerders om zich open te stellen voor fotografen – zowel amateurs als professionals.

U beslist als erfgoedinstelling zelf hoe u de fotowedstrijd invult: een selectie van de collectie toegankelijk maken voor fotografen, een fotografieworkshop, een Wikipedia-schrijfsessie, een erfgoedwandeling of -zoektocht in uw buurt, het vrijgeven van content, enz. Kies een formule die past bij de aard van uw erfgoed of organisatie. Open de deuren gedurende de hele periode of organiseer een of meer activiteiten onder begeleiding.

Naast de fotowedstrijd voor het publiek, kunt u ook op andere manieren samenwerken met Wikipedia en Wikimedia, op zowel korte als lange termijn, bijvoorbeeld door het vrijgeven van content.

Interesse?

De Vlaamse overheid organiseert samen met PACKED vzw en FARO enkele regionale infomomenten om u op weg te helpen:

  • maandag 28 mei 2018, 14.00 - 16.00 uur, regio Brussel: Koning Boudewijnstichting, Brederodestraat 21, 1000 Brussel
  • woensdag 30 mei 2018, 10.00 - 12.00 uur, regio Brugge: Groeningemuseum (Vriendenzaal), Dijver 12, 8000 Brugge
  • vrijdag 1 juni 2018, 13.30 - 15.30 uur, regio Antwerpen: Rubenianum (Burckhardzaal), Kolveniersstraat 20, 2000 Antwerpen
  • maandag 4 juni 2018, 13.30 - 15.30 uur, regio Hasselt: Bibliotheek Hasselt Limburg, Martelarenlaan 17, 3500 Hasselt
  • maandag 11 juni 2018, 10.00 u. - 12.00 u., regio Gent: De Krook, Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent

Vooraf inschrijven is niet nodig. Tijdens de infosessies gaan we dieper in op:

  • Wiki Loves Heritage in het Europees Jaar voor Cultureel Erfgoed
  • Introductie tot de Wikimedia-platformen
  • Waarom als erfgoedbeheerder of organisatie op Wikimedia aanwezig/actief zijn?
  • Hoe deelnemen aan Wiki Loves Heritage? Welke formats zijn er?
  • Vragen en advies op maat

Meer weten?

Met Wiki Loves Heritage wil de Vlaamse overheid het belang van ‘open toegang’ tot erfgoed onderstrepen. We sluiten aan bij de brede internationale Open Knowledge beweging en voeren zo het Vlaamse ‘open data’ beleid uit. Door informatie en digitale content onder een vrije licentie beschikbaar te stellen, heeft iedereen vrije toegang tot de inhoud en kan die gebruikt, aangepast en verder verspreid worden voor alle mogelijke doeleinden. Die aanpak sluit aan bij een essentiële opdracht van de erfgoedsector, namelijk een zo breed mogelijke cultuurspreiding voor de lokale en internationale gemeenschap realiseren.

Met vragen kan u terecht bij de coördinator van het Europese Erfgoedjaar voor Vlaanderen: Brigitte Myle, erfgoedjaar@vlaanderen.be

Foto: Wiki Loves Art in Kazerne Dossin in Mechelen, 2016. Romaine, Own Work, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Roel Daenen