2018, Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed

EYCH18

2018 is het  Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed (EYCH18). Een jaar lang wordt de diversiteit en rijkdom van alle soorten erfgoed in Europa gevierd.

Erfgoed speelt een belangrijke rol in de levenskwaliteit van de Europese burgers en het draagt bij tot de ontwikkeling van een gevarieerde, gemeenschappelijke Europese identiteit. Het doel van het jaar is om mensen in Europa bewuster te maken van hun geschiedenis(sen) en de waarden en het gevoel van identiteiten in Europa te bevragen, te verrijken en te versterken.

De organisatie van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed (EYCH18) is in handen van de Europese Commissie.

En in Vlaanderen?

Alle lidstaten werden gevraagd om 'nationale coördinatoren' aan te duiden. In België hebben de drie gemeenschappen en het Brussels Gewest elk een 'nationale' coördinator aangeduid. Voor Vlaanderen neemt het Departement Cultuur, Jeugd en Media (Brigitte Myle, erfgoedjaar@vlaanderen.be) die rol op.

De brede erfgoedsector wordt Europees vertegenwoordigd door een Stakeholders' Committee. Daarvoor werden 35 internationale erfgoedorganisaties geselecteerd. Ook FARO maakt deel uit van dit comité, net zoals bv. EUNIC, Europa Nostra, NEMO, FEST en ICOM Europe.

Thank Europe it's Monday!

Onder de roepnaam 'TEIM: Thank Europe it’s Monday' organiseren FARO en Herita in het kader van het EYCH in het voorjaar van 2018 een lezingenreeks met toonaangevende internationale specialisten in de erfgoedstudies. Ze gaan dieper in op actuele problemen, uitdagingen en manieren om het potentieel van erfgoed(zorg) in Europa te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten.

Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar het belang en de effecten van de Kaderconventie van de Raad van Europa over de waarde van cultureel erfgoed voor de maatschappij (Faro, 2005) en de Conclusies over cultureel erfgoed als een strategische hulpbron voor een duurzaam Europa (Raad van de Europese Unie, Brussel, 20 mei 2014). Hierbij komen zowel onroerend, roerend, digitaal als immaterieel erfgoed aan bod.

Ontdek het volledige aanbod van deze lezingenreeks hier en schrijf u in!

Urban Cultures, Superdiversity and Intangible Heritage

Op donderdag 15 en vrijdag 16 februari 2018 biedt de superdiverse wijk Lombok in Utrecht het ideale decor voor een internationale conferentie over Urban Cultures, Superdiversity and Intangible Heritage. De conferentie wordt georganiseerd door het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, in samenwerking met tapis plein, Universiteit Utrecht, FARO, de Duitse UNESCO Commissie en de leerstoel Kritische Erfgoedstudies aan de Universiteit van Brussel. De conferentie vindt plaats in de Ulu Moskee en is onderdeel van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018.

De conferentie biedt een afwisselend programma met keynotes, een reeks van korte presentaties en veel mogelijkheid tot discussie met als doel te komen tot concrete aanbevelingen. De conferentie is bedoeld voor wetenschappers, erfgoedwerkers en beleidsmensen die in de praktijk met het onderwerp bezig zijn. Meer informatie over dit evenement vindt u hier.

Meer weten?

In het winternummer van faro | tijdschrift over cultureel erfgoed schreef FARO-directeur Marc Jacobs een uitgebreid artikel over de uitdagingen en kansen van het EYCH. Lees het hier of via ons ISSUU-account:

Faro