Doe mee aan Erfgoeddag 2011!

Erfgoeddag 2011 | Cover inspiratiegids

De voorbereidingen voor de volgende editie van Erfgoeddag zijn volop aan de gang. De Coördinatie Erfgoeddag biedt u, als kandidaat-deelnemer, een aantal instrumenten om een (of meerdere) activiteit(en) te ontwikkelen. Het thema van de volgende editie luidt: 'Armoe troef'. Erfgoeddag 2011 vindt plaats op zondag 1 mei 2011. 

Armoede in de wereld en in ons land: het is nog lang geen geschiedenis. De volgende editie van Erfgoeddag, op zondag 1 mei 2011, gaat over armoede door de eeuwen heen. Werken rond en over cultureel erfgoed gaat over omgaan met heden en verleden, over engagement, zorg, aandacht en communicatie. Het zou onverantwoord zijn om armoede daarbij te negeren. Deelnemende organisaties belichten het thema 'armoede'. Tonen, kijken, vragen, antwoorden, zoeken, vinden, sensibiliseren, meenemen, samen vooruitgaan, op de agenda houden ...

In 2010 besteedt de Europese Unie, tijdens het ‘Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting’ 365 dagen lang extra aandacht aan het thema. Die themakeuze voor zowel Erfgoeddag als het Europees Jaar, stamt nog van ruim voor de economische crisis die in 2008 de VS, en vervolgens de rest van de wereld in haar greep kreeg. Daardoor staat dit thema nu meer dan ooit in de belangstelling. Helaas behoort armoede in 2011 (nog) niet definitief tot het verleden. Erfgoeddag 2011 komt met ‘Armoe troef’ dus noch te vroeg noch te laat: de problematiek verdient elke keer opnieuw onze aandacht.

Eén van de hamvragen bij deze editie is hoe het komt dat de enorme versnelling van de welvaartsgroei in ons land vanaf het midden van de 20e eeuw niet geleid heeft tot een sterke daling of een definitieve verdwijning van armoede. Bij nader inzien wordt al eeuwen lang gepoogd om iets met armoede te doen. Sommigen zoeken, bijvoorbeeld om spirituele redenen, armoede op, anderen proberen de noden te lenigen, anderen proberen het cultureel te omkaderen en armen sterker te maken. Om armoede te begrijpen en er iets aan of mee te doen, is het belangrijk een perspectief op lange termijn te hebben. Via de achteruitkijkspiegel van het verleden kunnen we sociale, technologische en informatieve ontwikkelingen van onze maatschappij (in uw eigen gemeente, in Vlaanderen én in de wereld) tegen het licht houden en duiden.

Erfgoedorganisaties die Erfgoeddag 2011 willen mee-maken tot een onvergetelijk evenement, krijgen daartoe ruim de kans. Als voorbereiding biedt de nationale coördinatiecel Erfgoeddag o.a. een nieuwe inspiratiebrochure, een inspiratiedag op 15 september en infosessies in elke provincie aan.

Inschrijven kan vanaf 17 september. Drie maanden later, op 17 december, dienen alle activiteiten formeel aangemeld te zijn.

Op de website van Erfgoeddag leest u heel wat over het thema en diverse invalshoeken en benaderingen, ook voor uw eigen organisatie. Heeft u zelf ideeën, suggesties of opmerkingen? Aarzel dan niet!

Meer informatie over Erfgoeddag krijgt u bij de Coördinatiecel Erfgoeddag, p/a FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, Priemstraat 51, 1000 Brussel.

Tel +32 (0)2 213 10 60 - vragen naar Leen Breyne of Roel Daenen
Fax. +32 (0)2 213 10 90
E-mail: info@erfgoeddag.be

Roel Daenen