Vlaamse en Nederlandse registratoren ontmoeten elkaar in Amsterdam

Op vrijdag 31 mei ontmoetten leden van de Nederlandse Registrars Groep hun Vlaamse collega’s in Amsterdam. Deze kennis- en netwerkdag was een uitloper van de studiedag Erfgoedobject ‘out of office’: uitgaande bruiklenen in een museale context waarop besloten werd dat een intensere Vlaams-Nederlandse samenwerking zinvol zou zijn. 

Na een geleid bezoek aan het prachtig vernieuwde Rijksmuseum, woonden de deelnemers enkele lezingen bij. Veerle De Meester van het KMSKA lichtte het Masterplan van de museumrenovatie toe. Ze schonk daarbij bijzondere aandacht aan de depotverhuizing en de rol die de registrars daarbij spelen. Cindy van Weele deed hetzelfde voor het Rijksmuseum waarbij ze stilstond bij de praktijk van een registratieteam van tien personen om ca. 8.000 objecten te registreren en in te huizen. Aly Noordermeer, freelance registrator, wilde samen met de groep nadenken over systemen om collecties te beheren en over mogelijke samenwerkingsverbanden voor databases voor inkomende bruiklenen.

Hieruit bleek dat de meeste aanwezige registrars gebruikmaken van een excell-werkblad of TMS voor deze specifieke handeling maar dat bijvoorbeeld Adlib-Inkomende-Bruiklenen amper wordt gebruikt. Volgens de toehoorders – waarvan het merendeel Adlib lijkt te gebruiken – is de reden hiervoor eerder organisatorisch dan technisch van aard. Het kost al zoveel moeite om medewerkers in de organisatie met Adlib te laten werken dat een bijkomende module Adlib-Inkomende-Bruiklenen, er gewoonweg teveel aan is. Er wordt geen draagvlak voor gevonden.

In een kleinere groep stelden we de vraag of de Nederlandse musea Spectrum gebruikten en het antwoord was veeleer negatief. We zullen nog natrekken of dit antwoord een uitzondering eerder dan de regel is in Nederland. Tijdens de discussie kwam eveneens nog naar voren dat het interessant zou zijn om een discussiedag te organiseren over de rol/positie van de registrar in de organisatie. 

Na deze lezingen en discussies kregen de aanwezigen nog de middagvullende gelegenheid om het vernieuwde Van Gogh Museum en Stedelijk Museum te bezoeken en te bespreken. 

Olga Van Oost
Trefwoorden
Informatie- en documentbeheer
Type
Studiedag
Sectoren
Musea