FARO’s diversiteitsplan: een knap staaltje teamwerk

Verbeter de wereld, begin bij jezelf, Nicolaas Braeu, naar Karel van Mander (I), ca. 1608 - ca. 1666. Publiek domein via Rijksstudio

Als steunpunt willen we onze missie waarmaken: u ondersteunen en helpen groeien. Ook op het vlak van ‘diversiteit’ en ‘meerstemmigheid’, twee thema’s die veel vragen oproepen. Samen met het voltallige team werkte FARO de afgelopen maanden aan een diversiteitsplan. Dat stellen we nu met trots aan u voor.

FARO, een organisatie in volle transitie

Midden maart 2020 gingen we collectief in lockdown. Voor iedereen een ongeziene situatie, ook voor FARO. Temeer omdat we in die periode van directeur wisselden, de interne organisatie onder de loep namen én begonnen aan het diversiteitsplan.

En dat is er nu: voor ons een belangrijke inhoudelijke leidraad voor de komende jaren. Het is zelfs méér dan dat. Het krachtige aan dit plan is dat het het resultaat is van een intensieve dialoog in de organisatie − met alle teamleden − en het bestuur. Dit plan is gemaakt op golven van gelijkwaardigheid en engagement, en het besef van medeverantwoordelijkheid bij alle teamleden. Het is een prachtig voorbeeld van ‘participatie’. Ik ben hier ontzettend trots op: ondanks het digitale werken tijdens corona, de fysieke afstand en de daarmee gepaard gaande uitdagingen allerhande heeft het FARO-team zich staande gehouden en − meer dan ooit − gewerkt aan de verbondenheid in de organisatie. 

De werkgroep meerstemmigheid heeft het traject getrokken, en langzaam maar zeker zijn we tot een gedragen plan gekomen. Nu is het aan ons om dat plan daadwerkelijk in de praktijk om te zetten, en dat zullen we gewoon doen. Plan-do-check-act: we zullen uiteraard gaandeweg leren en bijstellen.

Het diversiteitsplan: een synthese

Cover Diversiteitsplan FARO

De synthese van dit plan vindt u hier.

De bedoeling is tweeledig: enerzijds om de organisatie zelf verder te ontwikkelen, te kneden en voor te bereiden op een passende omgang met de diverse samenleving en de (in)directe impact daarvan op onze achterban – een interne uitdaging dus. En anderzijds is er ook de buitenwacht, u dus, die – vaak – eveneens zoekende is. U willen we met dit plan inspireren en helpen. Al was het maar om het gesprek over ‘diversiteit’ (en alles wat daaronder wordt begrepen) te starten, en samen te zoeken.

Ambities en principes

Benieuwd wat u van ons plan zal vinden! Als introductie deel ik alvast onze ambities en principes:

Verdiepen en verduurzamen

Diversiteit is als thema natuurlijk niet nieuw voor FARO. Zo zetten we in het verleden talloze projecten, begeleidingen, vormingen en publicaties op de sporen. Met dit plan gaan we op deze weg verder, zeker, maar tegelijk zijn de ambities ook hoger. Met andere woorden: we willen meer impact genereren, bij zowel onszelf (intern) als bij de sector. En resultaten die duurzaam blijken.

Begin bij jezelf

In eerste instantie ligt het zwaartepunt van dit plan zoals gezegd op de eigen, interne organisatie. We zijn ons als steunpunt zeer bewust van onze plek in en onze opdracht voor de cultureel-erfgoedsector. De hele werking begint intern en wordt gedragen door de eigen medewerkers, die de principes, inzichten en ervaringen van dit plan uitdragen. De verantwoordelijkheid voor de werking is gedeeld: samen zetten we ons in voor inclusie, naast onze andere opdrachten.

Kansen voor innovatie

Werk maken van diversiteit en inclusie biedt een enorme kans, voor elke organisatie. Het is een manier om te groeien en te innoveren. Daarbij is een inspirerende werkomgeving – die de verschillende talenten en standpunten van medewerkers waardeert – essentieel. Een positieve werkcultuur waarbij medewerkers zich gewaardeerd voelen maakt alle verschil, ten goede. Anders gesteld: van obstakels, belemmeringen tot deelname, discriminatie, machts- en andere vormen van misbruik (en alle andere olifanten in de kamer) kan geen sprake zijn. In de context van een mature, oprecht open feedbackcultuur kan iedereen zich naar best vermogen ontplooien. Iedereen wordt ook gestimuleerd om interculturele competenties te ontwikkelen.

In de spiegel kijken

Wie inclusie en diversiteit écht wil omarmen moet zichzelf ook uitdagen en nagaan of en welke dominante perspectieven doorwegen, en of er (impliciete) machts- en controlemechanismes spelen. Streven naar inclusie betekent dat ieder zich bewust is van dergelijke processen en standpunten. Daarom zijn we alert voor uitsluitingsmechanismen en vormen van misbruik, vanuit de medezorgzaamheid en de betrokkenheid van de medewerkers.

Verder verduidelijkt een visietekst over diversiteit en meerstemmigheid wat deze concepten betekenen voor FARO. Het diversiteitsplan is opgebouwd rond drie thema’s en tien hefbomen. Verschillende, reeds lopende acties werden in het diversiteitsplan geïntegreerd. Sommige acties zijn op korte termijn realiseerbaar, voor andere wordt een langduriger traject uitgezet.

Dit alles gezegd zijnde: een plan is ‘maar’ een begin. Dit is niet het einde van de werkzaamheden, wel integendeel. We kijken ernaar uit om uw ervaringen te vernemen, te horen of te lezen.

Namens het FARO-team,
Olga Van Oost 

Foto: Verbeter de wereld, begin bij jezelf, Nicolaas Braeu, naar Karel van Mander (I), ca. 1608 - ca. 1666. Publiek domein via Rijksstudio

Olga Van Oost
publicatie diversiteitsplan inclusie participatie