Terugblik studiedag Wayfinding Design

MoMu Antwerpen, foto: Monique Verelst (FARO)

Op 28 april verzamelden zo'n dertig deelnemers in het MoMu Antwerpen voor de studiedag Laat bezoekers niet verdwalen. Ontdek het belang van Wayfinding Design voor uw organisatie. Een korte terugblik.

De studiedag was opgebouwd uit een algemene introductie over het thema en enkele focuspunten zoals universality en  het uitwerken van een tender voor wayfinding. We sloten de dag af met een praktijkoefening. Deelnemers circuleerden doorheen het museum en keken door de bril – en dat mag u letterlijk nemen – van een specifieke bezoeker. Als afsluiter deelden ze hun ervaringen met de groep.

Wat is wayfinding?

Luciana Mattiello (Studio MDA) gaf de deelnemers een inzicht in wat wayfinding is en hoe er kan toegewerkt worden naar een goede signalisatie. Wayfinding omvat alle manieren waarop mensen zich in de ruimte oriënteren: van weten waar je bent, waar je heen moet en welke route je het gemakkelijkst op je bestemming brengt, tot weten hoe je de weg terug moet vinden.

"Een goede bewegwijzering is cruciaal, ongeacht de schaal of complexiteit van een site. Maar wayfinding is meer dan signalisatie. Het houdt rekening met het gedrag van mensen, de gemoedstoestand of gezondheidstoestand, gevoelens, ervaring en niet te vergeten je culturele achtergrond." - Luciana Mattiello (Studio MDA)

Wayfinding is een wetenschap waarbij de mens centraal staat; daarom begint het ontwerpproces met het observeren van het gedrag van de gebruikers. De relatie van de gebruikers tot de site en hoe ze zich verplaatsen is de belangrijkste input bij het ontwerpen van een bewegwijzeringssysteem voor een bestaande site. Creativiteit is een essentieel onderdeel in de strategie om de behoeften van elke omgeving te interpreteren, rekening houdend met context, budget en de timing.

Signage x wayfinding

Principes

Een eerste stap naar het succesvol ontwikkelen van een effectief wayfindingsysteem is het organiseren van een wayfindingstrategie en het uitwerken van een strategisch plan. Vervolgens zijn enkele principes voor een goede wayfinding van toepassing.

Zichtbaarheid

De bewegwijzering moet duidelijk zichtbaar zijn en van een afstand gemakkelijk te herkennen. Bewegwijzering werkt samen met de omgeving en niet tegen, door op een geïntegreerde en subtiele manier de weg te wijzen.

Beslissingspunten

Een kruispunt wordt doorgaans beschreven als een beslissingspunt. Dat is het punt waar een keuze moet worden gemaakt en waar de gebruiker moet beslissen of hij het ene of het andere pad zal inslaan. Een goede strategie biedt passende informatie voor elke optie, zodat de gebruiker een gemotiveerde beslissing kan nemen wanneer hij een kruispunt bereikt.

Beperkte gebruikersnavigatie

Er zijn situaties waarin het goed is een keuze te hebben. Bij wayfinding is dat vaak niet het geval. Een beperking van de navigatiemogelijkheden betekent dat er minder paden worden aangeboden, waardoor de route beter kan worden gecontroleerd. Minder keuze maakt het waarschijnlijker dat gebruikers sneller komen waar ze moeten zijn, omdat ze minder snel op een zijspoor zullen belanden of zullen verdwalen langs de route.

Intuïtief ontwerp

Gebruikers intuïtief door een ruimte laten navigeren is meestal doeltreffender dan een kunstmatig aangelegde route. Een intuïtief ontwerp stelt gebruikers in staat hun ruimte sneller te begrijpen, en kan hun richtingsgevoel op lange termijn veel sterker maken.

Consistentie

Het traject moet altijd consistent zijn. Dat kan op verschillende manieren worden bereikt, zoals met een grafisch en/of kleurenschema, of verlichting of bewegwijzering. Het einddoel is dat het pad zelfs vanaf een afstand gemakkelijk kan worden herkend. Consistentie creëert een gevoel van comfort en vertrouwdheid voor gebruikers, waardoor het voor hen gemakkelijker en minder stressvol wordt om het pad dat voor hen is uitgestippeld door de overkoepelende wayfindingstrategie te volgen.

Voorbeelden

  Voorbeelden van signalisatie

  Een goede wayfinding is voor Luciana Mattiello eenvoudig, duidelijk en een onderdeel van de ontworpen ruimtelijke context. Het vergt structurele oplossingen en is m.a.w. veel meer dan het plaatsen van een totem in een inkomhal. Goede wayfinding vraagt om een totaalaanpak. Daarom is het noodzakelijk om al vroeg in het ontwerpproces na te denken over deze problematiek.

  De werkmethode start door met alle betrokken partijen rond de tafel te zitten, en inzicht te krijgen in het totaalproject. Daarna kan een strategisch plan ontwikkeld worden. De beste praktijkvoorbeelden in wayfinding zijn immers van bij aanvang mee geïntegreerd in het concept en de vormgeving van de ruimtelijke infrastructuur.


   Heldere, duidelijke, eenvoudige, functionele en hiërarchisch opgebouwde systemen zijn goede voorbeelden. Het is een als ze creatief worden opgevat en een vormgeving hebben met impact. Slechte wayfindingsystemen zijn systemen die verwarring zaaien, overladen zijn of eerder als een vorm van decoratie worden opgevat. Tal van voorbeelden kunt u terugvinden in deze presentatie.

   Door de ogen van de bezoeker

    Oefening. Foto: Monique Verelst (FARO)

    Tijdens het praktische gedeelte van de dag brachten de deelnemers in kleine groepjes een bezoek aan het museum. Daarvoor kropen ze in de huid van iemand anders, bv. een persoon met een fysieke beperking, een bezoeker in familieverband, een rugzaktoerist, een anderstalige persoon met een andere culturele achtergrond … Om te ervaren hoe personen met een visuele beperking de ruimte ervaren, waren er speciale brillen ter beschikking.  

    Tijdens de rondleiding bespraken de deelnemers de aandachtspunten met elkaar. Nadien werd teruggekoppeld over hun ervaringen en werden aandachtspunten gedeeld met de groep.

     

    Oefening. Foto: Monique Verelst (FARO)

    Hoe schrijft u een tender wayfinding uit?

    An Teyssen, hospitality manager (MoMu) gaf tijdens haar presentatie mee hoe het museum de aanbestedingsprocedure voor de wayfinding aanpakte, en deelde ervaringen en tips.

    • Tijdens de sluiting van MoMu werd parallel aan de verbouwing ook grondig nagedacht over wayfinding. In een eerste fase werd een aanbesteding uitgeschreven die zich specifiek richtte op de studie en uitwerking van een overkoepelende visie rond wayfinding in ModeNatie. Deze opdracht omvatte niet het produceren en plaatsen van de wayfinding.
    • Na toewijzing van de studie werd een tweede prijsaanvraag uitgeschreven voor productie en plaatsing. Dit gebeurde in overleg met het bureau dat de studieopracht kreeg toegewezen. Het bureau dat deze opdracht werd gegund moest de ontwerpen 'klaar voor productie' bezorgen.

    De studieopdracht bestond uit het uitwerken van een overkoepelende visie op de wayfinding van en in ModeNatie (gebouw en werking), en diende te vertrekken vanuit de verschillende types bezoekers en de integrale, inclusieve toegankelijkheid (in overleg met Inter vzw). ModeNatie is op verschillende vlakken een complex gebouw. Het huisvest verschillende partners met elk een verschillende werking en specifieke bezoekers. Bovendien is de architectuur van het gebouw onvoldoende leesbaar. Twee gebouwen werden samengevoegd, wat het erg moeilijk maakt maakt om de weg te vinden.

    Presentatie wayfinding. Foto: Monique Verelst (FARO)

    Het doel van wayfinding is om zowel bezoekers als medewerkers te helpen zelfstandig de weg te vinden in deze complexe omgeving. Een heldere en efficiënte oriëntering is dus noodzakelijk om een vlotte en gastvrije doorstroom van mensen te realiseren en om het personeel zoveel mogelijk te ontlasten van vragen die hiermee te maken hebben. De signalisatie moet mensen op hun volledige route helpen om zelf beslissingen te nemen over de routekeuzes die ze moeten maken.

    Ten slotte heeft het gebouw ook een moeilijke leesbaarheid aan de buitenkant. Die heeft o.a. te maken met het feit dat de Nationalestraat ter hoogte van het museum een eerder smalle straat is met druk verkeer (tram, bus, auto, fiets) en smalle voetpaden (aan de overzijde werden in het voetpad ook parkeerplaatsen verwerkt). Hierdoor kan de voetganger moeilijk afstand nemen tot het gebouw, waardoor alle signalisatie die hoger dan het gelijkvloers wordt aangebracht, weinig opvalt en dus weinig efficiënt blijkt. Daarenboven bevindt er zich voor het museum een bomenrij waarvan de kruinen nagenoeg de volledige gevel ‘verstoppen’. Ten slotte lag de ingang van het museum voorheen niet direct aan de straatzijde.

    Verschillende onderdelen van de offerteaanvraag:

    • Voorwerp van de opdracht
    • Situatieschets ModeNatie
    • Complexiteit gebouw en toegankelijkheid
    • Specifieke probleemstellingen/vragen
    • Timing van de procedure
    • Locatiebezoek
    • Offerte-aanvraag

    Tips:

    • Wayfinding is een must.
    • Stel bij aanvang een werkgroep wayfinding samen.
    • Betrek bij nieuwbouw/renovatie ook meteen de architect, interieurarchitect, het operationeel team, de directie ... en toets beslissingen bij hen af.
    • Neem voldoende tijd om de projectomschrijving van de aanbesteding uit te werken en te overleggen met de stakeholders.
    • Maak een aanbesteding voor meerdere jaren: versies 2.0, 3.0 ...
    • Zorg ervoor dat de interne verkenningsronde naar noodzaken en wensen simultaan loopt met de externe bevraging bij de partners.
    • Hanteer een logische opbouw in de aanbesteding en vermijd archaïsch taalgebruik.
    • Denk vanuit de ontvanger.
    • Blijf na uitvoering monitoren, luister naar de bezoeker en stuur bij waar nodig.

    Meer weten?

    • Hier vindt u de presentatie wayfinding door Luciana Mattiello (Studio MDA).
    • Hier vindt u de presentatie Projectomschrijving en aanbesteding Wayfinding ModeNatie door An Teyssen (MoMu)
    • Bekijk enkele sfeerbeelden.
    • Zie literatuurlijst in de presentatie over wayfinding.
    Monique Verelst