Prioriteiten en toekomstscenario's FoCI-reglement

Foto: Peter H via Pixabay

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media werkt aan de voorbereidingen om het huidige FoCI-reglement omtrent investeringssubsidies voor cultuur- en jeugdinfrastructuur te herzien. U kunt uw stem laten horen via een online dialoogcafé. Tijdens het dialoogcafé worden de resultaten van de bevraging besproken en gaat men in gesprek met de deelnemers over prioriteiten en scenario’s voor de toekomst.

Toekomstgerichte evaluatie

Het dialoogcafé kadert in een toekomstgerichte evaluatie van het FoCI-reglement, uitgevoerd door IDEA Consult in opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) verstrekt investeringssubsidies voor het bouwen, uitbreiden, verbouwen of aankopen van cultuur- en jeugdinfrastructuur met bovenlokaal belang. De huidige regeling werd vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het verlenen van investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang, beter bekend als het FoCI-reglement. Dit reglement is nog geldig tot 2021.

Ter voorbereiding van een toekomstig reglement met heldere investeringsprioriteiten, met duidelijke terminologie en met een heldere procedure organiseerde het Departement CJM samen met IDEA Consult een bevraging van de cultuur- en jeugdsector. Het doel van de enquête is om de huidige manier van werken te evalueren en een beter zicht te krijgen op de infrastructuurnoden en -wensen van werkingen die in aanmerking komen voor investeringssubsidies. De infrastructuur in eigendom van de Vlaamse overheid valt evenwel buiten de scope van het gesprek.

Interesse? 

Het online dialoogcafé vindt plaats op vrijdag 9 oktober tussen 10.00 en 12.30 uur. Inschrijven kan nog t.e.m. 6 oktober.

Foto: Tama66/ 1885 images via Pixabay

Monique Verelst