Dialooggidsen dichten de kloof

Foto: PARCUM

Op 17 februari openden verschillende levensbeschouwelijke gemeenschappen van Leuven hun deuren. Dat gebeurde ter gelegenheid van de eerste Profundodag, een organisatie van Orbit vzw in samenwerking met PARCUM, de Sint-Geertruiparochie, de moskee Al Fath en de koptisch-orthodoxe kerk. Door in te zetten op interlevensbeschouwelijke ontmoetingen leren verschillende culturen en gemeenschappen elkaars erfgoed en tradities beter kennen.

Dialoogrondleidingen

Voor PARCUM vormde de Profundodag een ideale gelegenheid om de methodiek van de dialoogrondleidingen voor te stellen. Die rondleidingen passen naadloos in de missie van PARCUM om dialoog tussen verschillende gemeenschappen te stimuleren. De vaste PARCUM-gidsen gaan tijdens zulke rondleidingen in gesprek met een dialooggids en met de deelnemers. Vanuit de eigen culturele achtergrond en leefwereld duidt de dialooggids de kunstwerken en wat die voor hem of haar betekenen. Zo ontstaat er niet enkel een dialoog met het publiek, maar ook met elkaar. De ervaring leert dat de dialooggidsen na enkele gidsbeurten meer op elkaar zijn ingespeeld en elkaar beter aanvoelen.

Tijdens de Profundodag waren drie dialooggidsen aanwezig: Gloria (katholiek - El Salvador), Ithar (moslima) en Shrijana (hindoe).

Wat typeert deze rondleidingen? En wat is de relevantie van de methodiek? Julie Aerts van PARCUM geeft toelichting:

  • Tijdens een standaard dialoogrondleiding gaan de twee gidsen met elkaar en met het publiek in dialoog. Dit is op de Profundodagen wel even anders. De drie gidsen staan verspreid over het museum opgesteld en vertellen hun verhaal bij een aantal specifieke objecten. Dankzij deze aanpak maken de deelnemers kennis met heel diverse invalshoeken, wat de rondleiding rijker maakt. 
  • Werken met dialooggidsen is een meerwaarde voor musea die rond meerlagigheid willen werken. Dat is voor PARCUM een belangrijk punt. Religieus erfgoed is immers meerlagig erfgoed en heeft verschillende betekenissen (cultureel, spiritueel, sociaal ...) naargelang wie er naar kijkt. 
  • Die meerlagigheid komt ook tot uiting in de bril die elke dialooggids opzet, vanuit de eigen religie of levensbeschouwing, maar ook vanuit de culturele achtergrond. 
  • Het is belangrijk om zich voor stereotypen te hoeden. Zo hebben we niet DE islamgids, DE katholieke gids e.d. Er zijn immers heel wat verschillen binnen deze religies en daar moet je rekening mee houden, bv. bij het voorstellen van de dialooggids. 
  • De dialooggidsen ervaren het project als positief. Ze vinden het fijn dat hun cultuur en religie in een Vlaams museum aandacht krijgen en dat ze op die manier een gezicht krijgen. 

Informatie i.v.m. het boeken van de dialooggidsen vindt u op de website van PARCUM.

Foto: PARCUM

Katrijn Dhamers