Werkplekleren centraal bij graduaat Informatiebeheer

Afstudeersbeurs opleiding Informatiebeheer

Bij de graduaatsopleiding Informatiebeheer aan de Arteveldehogeschool staat leren vanuit de praktijk centraal. Bij de twee afstudeerrichtingen – Bibliotheek en Archief – vormt werkplekleren de ruggengraat van de opleiding. Zo kunnen studenten zich verder specialiseren in bepaalde interessegebieden. En het biedt de mogelijkheid om samen te werken met de eigen opleiding, met organisaties uit de sector en met andere opleidingen.

Wicked problems behandelen in een Werkveldlab

Vanaf september 2022 wordt er een nieuw vak geïntroduceerd, Werkveldlab. Daarbij zal een groep studenten, onder begeleiding van een docent, aan de slag gaan met een complex probleem (een 'wicked problem') dat relevant is voor de sector. 

Enkele voorbeelden van mogelijke complexe problemen:

  • Organisatie X viert haar 50-jarig bestaan en komt tot de vaststelling dat ze haar historische documenten niet meer terugvindt. 
  • Bij organisatie Y is door de coronacrisis het gebruik van MS Teams enorm toegenomen. Daardoor is het documentbeheer een chaos geworden. 
  • Bij organisatie Z is de documentalist op pensioen gegaan. De directie wil van de gelegenheid gebruikmaken om het informatiebeheer, zonder taboes, futureproof te maken. 
  • Gemeente B wil haar inwoners helpen de digitale kloof te overbruggen. Ze wil graag een performant plan van aanpak,  en liefst zo goedkoop mogelijk. 

Hebt u zelf zo’n wicked problem waarmee u aan de slag wil gaan met de studenten Informatiebeheer? Neem dan contact op met informatiebeheer@arteveldehs.be (Onderwerp: Suggestie Werkveldlab).

In Werkveldlab werken de studenten aan een concreet project en kunnen ze geïntegreerd leren. Dit werkt niet alleen motiverend voor studenten, maar bevordert ook de transfer van theorie naar praktijk. Opleidingscoördinator Jan Van Hee:

“Het wordt een multidisciplinair vak, waarin we op zoveel mogelijk competenties willen screenen, wat niet altijd mogelijk is bij andere vormen van werkplekleren omdat bijvoorbeeld de mogelijkheden van de werkplek te beperkt zijn. We zullen hier bijvoorbeeld ook inzetten op samenwerken, projectmanagement, procesmanagement. Daarmee onderstrepen we het belang van samenwerken, projectwerk en ondernemerschap in onze opleiding én de sector.”

Naast het nieuwe vak Werkveldlab, dat de studenten vier keer zullen moeten volgen, blijven de ‘klassieke’ stages ook bestaan. Studenten starten met een meeloopstage en in hun afstudeerjaar werken ze op hun werkplek zelfstandig een project uit. Meer informatie vindt u hier.

Andere aanpassingen curriculum

Ook de leerresultaten en lesinhouden van alle opleidingsvakken worden opgefrist, met meer aandacht voor:

  • de algemene professionele vaardigheden van een informatieprofessional;
  • metadata en standaarden;
  • databeheer;
  • kennis- en competentiebeheer;
  • maatschappelijke uitdagingen zoals desinformatie en de digitale kloof.

 Daarnaast werd ook een haalbaarder traject van vier jaar uitgerold voor werkstudenten. 

Afstudeerbeurs en blog Informatiebeheer

Op 7 juni organiseerden de laatstejaarsstudenten de eerste Afstudeerbeurs Informatiebeheer, waar ze vol enthousiasme hun stages en eindwerken voorstelden.


De opleiding stelde hier ook haar nieuwe blog voor: Informatiebeheer.org. Hiermee wil de opleiding een kennis- en communicatieplatform bieden voor alumni, studenten, docenten en het werkveld van de opleiding Informatiebeheer aan de Arteveldehogeschool.

FARO houdt de vinger aan de pols wat betreft de wijzigingen in het hogeronderwijsaanbod. Het volledige overzicht van erfgoedgerichte opleidingen in het hoger onderwijs vindt u hier.

Dit is het vierde blogbericht in een minireeks over nieuwe en aangepaste opleidingen. Eerder vertelden we al over het nieuwe postgraduaat cultureel erfgoed aan de KU Leuven, de nieuwe opleiding voor Art-Handler aan CVO Groeipunt en nieuwe profielen in de interuniversitaire manama Archivistiek.

Wil u zelf ook een opleiding (of opleidingsonderdeel) signaleren, laat dat dan even weten!

Jelena Dobbels