Nieuwe profielen in de master-na-master Archivistiek: Erfgoed- en Hedendaags Documentbeheer

De geproclameerden van de faculteit LW-VUB, waaronder de studenten archivistiek. Fotograaf: Thierry Geenen (collectie Marcom-VUB)

Door de automatisering is de erfgoedsector voortdurend in verandering. Voor archieven zijn digitalisering, databeheer, informatiesystemen, enz. een deel van de dagelijkse praktijk geworden. Ook in de recente beroepscompetentieprofielen komt het digitale sterk naar voren. En op de arbeidsmarkt is de vraag naar digitale documentbeheerders, beheerders van procesgebonden informatie dus, ontploft.

De interuniversitaire master Archivistiek evolueert mee. Vanaf komend academiejaar vernieuwt het programma en trekt men nieuwe docenten aan. Een gemeenschappelijke stam legt de basis voor alle studenten. Enkele vakken veranderen van naam en inhoud om beter aan te sluiten bij de actuele behoeften. Bovendien worden de stamvakken aangevuld met vakken die de archivaris toelaten om verder te professionaliseren en meer een managementsrol op te nemen, zoals Onderzoeksvraagstukken in archivistiek en informatiebeheer en Management in archief- en informatiebeheer.

Daarnaast bestaat voortaan de keuze tussen twee profielen: een profiel Archief- en erfgoedbeheer en een profiel Digitaal informatiebeheer.

  • Het profiel Archief- en erfgoedbeheer is een archief- en erfgoedprofiel dat sterk blijft aansluiten bij de erfgoedsector en het werkveld, waarmee de opleiding altijd een sterke band gehad heeft. Maar de digitale component wordt dus wel meegenomen.
  • Het profiel Digitaal informatiebeheer vormt digitale documentbeheerders voor administraties.

De profielen bedragen vijftien studiepunten, maar de masterpaper wordt uiteraard in hetzelfde profiel gemaakt. Dat betekent een specialisatie van 36 studiepunten (op een totaal van 60).

De combinatie van archief-, erfgoed- en informatiebeheer is dus een interessante cultuur-historische studie, die verbonden is met de meest actuele problematieken op het gebied van erfgoed en informatiebeheer. De instroom van de opleiding is enkele jaren geleden al verbreed. Niet enkel geschiedkundigen vinden hun weg naar de opleiding, ook afgestudeerden met een ander profiel schrijven zich in; hun aantallen zullen door de programmawijziging vermoedelijk alleen maar toenemen. Deze masters worden toegelaten op dossier. Er wordt verwacht dat de opleiding een ruime belangstelling zal kennen.

Het nieuwe programma vindt u terug via deze link.

Foto: de geproclameerden van de faculteit LW-VUB, waaronder de studenten archivistiek. Fotograaf: Thierry Geenen (collectie Marcom-VUB)

FARO houdt de vinger aan de pols wat betreft de wijzigingen in het hogeronderwijsaanbod. Het volledige overzicht van erfgoedgerichte opleidingen in het hoger onderwijs vindt u hier

Dit is het derde blogbericht in een minireeks over nieuwe en aangepaste opleidingen. Eerder vertelden we al over het nieuwe postgraduaat cultureel erfgoed aan de KU Leuven en de nieuwe opleiding voor Art-Handler aan CVO Groeipunt.

Wil u zelf ook een opleiding (of opleidingsonderdeel) signaleren, laat dat dan even weten!

Jacqueline van Leeuwen