KU Leuven start in september met nieuw postgraduaat cultureel erfgoed

Studenten in het Pauscollege © KU Leuven – Rob Stevens

Het onderwijsaanbod voor de cultureel-erfgoedsector is volop in beweging. Heel wat opleidingen hervormen en er zijn ook nieuwkomers in het aanbod. Vanaf volgend academiejaar bijvoorbeeld gaat aan de KU Leuven het postgraduaat cultureel erfgoed van start. Even kennismaken.

Deze opleiding heeft het ontwikkelen van visie en strategie voor erfgoedorganisaties als vertrekpunt. Dit postgraduaat biedt dus geen training in een specifieke erfgoedvaardigheid, maar heeft een holistische benadering die ook onroerend erfgoed meeneemt. De cursisten onderzoeken samen wat erfgoed vandaag betekent en welke maatschappelijke vraagstukken daarvoor relevant zijn.

De aanpak van dit postgraduaat is interdisciplinair. Studenten met een academisch bachelordiploma in de humane wetenschappen kunnen zich inschrijven. Daarnaast zijn ook professionals uit de sector meer dan welkom. Het doel is immers om tot een inspirerende kruisbestuiving te komen.

De eenjarige opleiding bestaat uit een stage en zes opleidingsonderdelen:

  • Geschiedenis en theorie van erfgoed
  • Cultureel erfgoed en duurzaamheid
  • Cultureel-erfgoeddebatten
  • Organisatie en regelgeving in de erfgoedsector
  • Cultureel erfgoed en digitale transformatie
  • Publiekswerking en valorisatie in de erfgoedsector

De lesmomenten zullen geclusterd worden, zodat de combinatie met een functie in de cultureel-erfgoedsector mogelijk is.

Belangrijk om te weten: de cursisten schrijven geen masterthesis, maar hun stage leidt wel tot een concreet eindproduct. Dat kan bijvoorbeeld een podcast zijn, een website, een valorisatieplan of een wetenschappelijke paper. Op die manier kan er een synergie ontstaan met opdrachten in uw organisatie.

Meer weten? U vindt het volledige programma, de inschrijvingsvoorwaarden en de concrete inhoud van de vakken via de website van KU Leuven.

FARO houdt de vinger aan de pols wat betreft de wijzigingen in het hogeronderwijsaanbod. Het volledige overzicht van erfgoedgerichte opleidingen in het hoger onderwijs vindt u hier

Dit is het eerste blogbericht in een minireeks over nieuwe en aangepaste opleidingen. Wil u zelf ook een opleiding (of opleidingsonderdeel) signaleren, laat dat dan even weten!

Foto: © KU Leuven - Rob Stevens

Jacqueline van Leeuwen