Veldtekening textielerfgoed in archieven en erfgoedbibliotheken

ETWIE via https://etwie.be/nl/kennisbank/nieuws/textielerfgoed-in-vlaanderen-in-kaart-gebracht

Het Netwerk Textielerfgoed brengt in kaart welke archieven en erfgoedbibliotheken textielerfgoed bewaren. Zitten er in uw collectie textielhandboeken, stalenboeken, handwerktijdschriften, archieven van textielbedrijven, etc? Vul de bevraging in voor 14 april.

Netwerk Textielerfgoed in Vlaanderen

Modetijdschriften, boeken over streekdracht, handleidingen van weefgetouwen, publicaties over de katoenhandel of toneelteksten met instructies over kostumering, allemaal zijn het vormen van textielerfgoed. Wat wordt er hiervan in archieven, (erfgoed)bibliotheken en musea bewaard? Wie heeft de kennis en kunde om textielgerelateerde objecten te restaureren? Hoe kunnen onderzoekers of ontwerpers op een duurzame manier opnieuw aan de slag gaan met dit erfgoed?

Begin 2020 startte ETWIE het Netwerk textielerfgoed in Vlaanderen, samen met het Industriemuseum, Design Museum Gent, Texture, Museum van Deinze en de Leiestreek, MUST Ronse, Stadsmuseum Lokeren, SteM Sint-Niklaas, PARCUM, MAS, Modemuseum Antwerpen, Modemuseum Hasselt en Openluchtmuseum Bokrijk. Het netwerk brengt in kaart wat textielerfgoed is, wie iets bewaart, wie er iets over weet en wie iets kan. Een eerste deel van de veldtekening biedt een overzicht van de collecties, collectieprofielen en het verzamelbeleid van de partners uit het Netwerk textielerfgoed Vlaanderen.

Textielerfgoed in archieven en erfgoedbibliotheken

Het Netwerk textielerfgoed richt de blik nu op bibliothecair textielerfgoed en het archief van ons textielverleden, samen met de Vlaamse Erfgoedbibliotheken vzw en Archiefpunt. Via onderstaande vragenlijst wil het Netwerk hier inzicht in krijgen.

Wat wordt er allemaal verstaan onder textielerfgoed? Denk onder andere aan:

 • kledij, maar ook schoenen, gordijnen, tapijten …,
 • toneelteksten met instructies rond kostumering,
 • publicaties of documenten over handel of teelt van grondstoffen voor textielproductie, nijverheden, ambachten, fabriekswezen, manufacturen, tolheffingen op textiel  …,
 • mode- en andere tijdschriften,
 • kostuumboeken, stalenboeken, tekeningen die aan de basis van bv. wandtapijten lagen,
 • handleidingen van bv. weefgetouwen, machines en gereedschappen,
 • collecties van of over textielproducenten/ontwerpers in Vlaanderen/België/buitenland,
 • publicaties over het productieproces van textiel,
 • publicaties over streekdracht, religieuze kledij …,
 • handgemaakte objecten in textiel,
 • banieren, uniformen ...,
 • archieven van textielontwerpers, personen of bedrijven.

Breng dit textielerfgoed mee in kaart via deze bevraging (in te vullen voor 14 april 2023)!

Foto: ETWIE

Jelena Dobbels