I registered it on DICE, which was nice

Hebi B. via Pixabay

Incidenten met erfgoed komen met de regelmaat van de klok voor, zowel voor als achter de schermen én in alle deelsectoren van de erfgoedwereld. Het nieuwe DICE wil u helpen om deze te voorkomen.

Sommige incidenten neigen enigszins naar het hilarische, zoals een bezoeker die – letterlijk – in een zwart gat valt. Dat zwarte gat is een installatie van de Brits-Indische beeldend kunstenaar Anish Kapoor. Andere, zoals de aanslag op het Joods Museum in Brussel in 2014, zijn dan weer ronduit dramatisch. Of nog, de brand in de Notre Dame in Parijs. Allemaal staan ze in het collectieve geheugen gegrift. Ook allerlei vormen van vandalisme gebeuren met grote regelmaat in musea in binnen- en buitenland. Dit overzichtje geeft u alvast een idee van een aantal (trieste) highlights.

Het voorgaande zijn stuk voor stuk ‘incidenten’ die de media halen. Het zijn ‘lekkere’ verhalen, waarom de lezer moet lachen, een wenkbrauw optrekt of net hevig geëmotioneerd door raakt. Minder opvallend en bijgevolg minder gekend zijn de incidenten achter de schermen. Of die bij erfgoedinstellingen met beperktere publiekswerking, zoals depots en archieven. Ook daar zijn talloze voorbeelden van te vinden: zie bv. dit artikel in het Nederlandse blad Trouw.

DICE: u komt toch ook?

Om een zicht te krijgen op de incidenten die zich voordoen in de erfgoedinstellingen in Vlaanderen lanceert FARO op 3 februari de Databank Incidenten Cultureel Erfgoed, of kortweg DICE.

Interessant voor de erfgoedinstellingen zelf, want zij kunnen centraal gegevens over voorvallen in de eigen instelling(en) registreren en zo een zicht krijgen op het soort incidenten dat zich voordoet én de frequentie ervan. Op basis daarvan kunnen preventieve maatregelen ingevoerd of aangescherpt worden. Bovendien laat DICE toe om dat – voor eens en altijd – op een uniforme manier binnen de eigen instelling doen.

Interessant voor het Vlaams erfgoedveld en voor FARO, want via deze databank kan uw steunpunt op anonieme wijze een overzicht krijgen op de veel voorkomende problematieken en eventuele evoluties hierin detecteren. Op basis van deze gegevens kan FARO de noden op dit vlak vaststellen en via aangepaste opleidingen, workshops en adviezen inspelen op deze aspecten.

Registratie van incidenten is, zoals andere vormen van registratie en, breder, behoud en beheer, gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het vergt wat discipline en er kruipt, zeker in het begin, wat tijd en moeite in. Maar het loont en is een essentieel onderdeel van een goede erfgoedwerking. Wie weet waar het schoentje wringt kan er iets aan doen.

Op de lanceringsdag op 3 februari wordt de werking uitgebreid voorgesteld, en ook nadien zal hulp en advies vanuit FARO aangeboden worden.

Foto: Hebi B. via Pixabay

Jan De Smedt