Lancering Databank Incidenten Cultureel Erfgoed (DICE)

Vanaf februari 2020 biedt FARO het cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen een nieuw werkinstrument aan: DICE, de afkorting van Databank Incidenten Cultureel Erfgoed. DICE is een gebruiksvriendelijk instrument waarmee u op een uniforme manier alle ‘incidenten’ aan of met het erfgoed bij collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties registreert. 

DICE biedt u als erfgoedbeheerder in de eerste plaats een databank aan waarin alle incidenten, gevaarlijke situaties en calamiteiten worden bijgehouden. Dit gebeurt via een website waarop een organisatie (of een koepel van organisaties) een account kan aanvragen en zelf sub-accounts kan aanmaken voor medewerkers. Hiermee kunnen de incidenten niet alleen door alle medewerkers op dezelfde manier centraal bijgehouden worden, u kunt er ook grafieken uithalen over welke incidenten het frequentst voorkomen. Wat maakt dat u gericht prioriteiten kunt stellen in verband met preventieve conservering.

Op dit lanceringsmoment wordt de werking van de databank toegelicht. DICE wordt immers al een jaar achter de schermen uitgetest; vandaag verneemt u de bevindingen. Daarnaast belichten we ook manieren van risicoanalyse en -beheersing.

Programma

13.30 uur: Ontvangst met koffie

14.00 uur: Welkomstwoord

14.10 uur: Het belang van incidentenregistratie | Kaatje Claes (De Museumstichting)

14.40 uur: 1 jaar ervaring met DICE: bevindingen | Miquel Bauters (Musea Brugge)

15.10 uur: DICE, hoe werkt het? | Anne-Cathérine Olbrechts (FARO)

15.30 uur: Receptie en netwerkmoment

Wie de basis onder de knie heeft en graag wil verder groeien kan bij dit aanbod terecht.  Inspelend op de actualiteit biedt FARO steeds weer nieuwe gelegenheden om te leren van collega’s uit binnen- en buitenland.  De concrete praktijk van het werken in de erfgoedsector staat hier centraal. 

Praktische info

Begindatum
Locatie
FARO, zaal B, Priemstraat 51, 1000 Brussel
Prijs
Gratis
Deelnemers
Max. 50 deelnemers
Meer info

Inschrijven kan via onderstaand formulier.

Uiterste inschrijvingsdatum
Contactpersoon

Elders op FARO

In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...