Dataloggers krijgen winteronderhoud

Digitale temperatuur- en vochtigheidsmeter. Foto: Ashfad Hossain via Pixabay

In de periode februari-maart laat de Uitleendienst Erfgoed van FARO de dataloggers voor temperatuur en relatieve vochtigheid ijken. Alle toestellen uit de tien uitleenpunten worden tijdelijk teruggeroepen.

Het ijken is noodzakelijk om de kwaliteit van de gemeten data (relatieve vochtigheid en temperatuur) te garanderen. Betrouwbare meetgegevens zijn vaak immers cruciaal voor het doeltreffend behoud en beheer van erfgoedcollecties.

Door de ijkingsoperatie zijn de dataloggers tot eind maart niet beschikbaar. U kunt ze dus even niet ontlenen. Voor enkele langlopende meetprojecten worden reserveloggers ingezet om een ononderbroken klimaatcontrole toe te laten.

Wie in de nabije toekomst een meetproject voor het binnenklimaat plant en gebruik wil maken van de dataloggers van de Uitleendienst, houdt best de website in de gaten. Verloopt de ijkingsoperatie vlot, worden de toestellen in een aantal uitleenpunten vroeger vrijgegeven.

Meer over de Uitleendienst Erfgoed, de producten en hun beschikbaarheid, vindt u via uitleendiensterfgoed.be.

Foto: Ashfad Hossain via Pixabay

Jan De Smedt