Welke vacatures publiceerde de cultureel-erfgoedsector in 2016?

Voor de vierde keer analyseerde FARO de vacatures die verschenen op de FARO-website. In 2016 telden we 118 Vlaamse vacatures die mensen vroegen voor specifieke cultureel-erfgoedopdrachten*. Dat is ongeveer evenveel als in 2015 (124) en 2013 (119); enkel 2014 steekt er ferm bovenuit met 166 vacatures.

Zestig procent van de jobaanbiedingen kwam van musea, ook in voorgaande jaren waren musea het best vertegenwoordigd als vragende partij. De meeste vacatures komen steevast uit het domein educatie en publiekswerking, al is er een daling te merken in absolute cijfers (39 in 2015, 22 in 2016). Net als in de voorbije jaren scoren onderzoekers en beleidsmensen goed (elk rond de 20 jobs). Het aantal vacatures voor archivarissen op onze website daalde licht.

Al bij al kunnen we dus vaststellen dat er geen grote verschuivingen zichtbaar zijn in het soort jobs dat jaarlijks op onze website verschijnt.

* We namen enkel betaalde functies op in dit onderzoek, geen vrijwilligerswerk. Onderzoeksopdrachten aan universiteiten en algemene functies m.b.t. cultuurbeleid verschijnen ook op onze website, maar werden niet meegenomen in dit onderzoek. Hetzelfde geldt voor buitenlandse vacatures en algemene ondersteunende functies (administratief medewerker, boekhouder, medewerker restaurant). Ook onroerend erfgoed ontbreekt in dit overzicht.

Jacqueline van Leeuwen