Wat zijn de negen kerncompetenties van een erfgoedregistrator?  

Registeren doe je samen. Foto: Mimi Thian via Unsplash

De Vlaamse Regering keurde onlangs de beroepskwalificatie Erfgoedregistrator goed. Dit profiel is opgesteld door het Departement Onderwijs van de Vlaamse overheid, met  input vanuit het cultureel- en onroerend-erfgoedveld.

Vanaf nu bestaat er dus een officiële omschrijving van dit cruciale beroep voor onze sector. De nieuwe beroepskwalificatie omschrijft de volgende negen kerncompetenties. De erfgoedregistrator:

 • gaat op een methodische, veilige en deontologische manier om met erfgoed;
 • gaat op een respectvolle en deskundige manier om met de erfgoedgemeenschap;
 • ondersteunt de processen van de erfgoedwerking en doet suggesties voor de optimalisatie;
 • registreert het erfgoed en/of de erfgoedpraktijk;
 • begeleidt de erfgoedgemeenschap bij het registreren van het erfgoed en/of de erfgoedpraktijk;
 • documenteert de juridische status en ethische beperkingen van het erfgoed;
 • beheert de digitale informatie;
 • zorgt ervoor dat de informatie doorzoekbaar en beschikbaar is voor intern en extern hergebruik;
 • ontwikkelt de eigen deskundigheid.

Per competentie lijst het dossier op welke taken daaronder vallen en analyseert het welke kennis en kunde hiervoor nodig is. Het beschrijft ook welke graad van autonomie en verantwoordelijkheid een erfgoedregistrator heeft. 

Waarom is zo’n beroepskwalificatie belangrijk?

Deze beroepskwalificaties maken het werk in onze sector zichtbaar voor de buitenwereld. Ze vormen de brug naar nieuwe opleidingen in het (hoger)onderwijs. Bovendien kan de sector ze gebruiken als inspiratiebron voor het opstellen van vacatures of om na te denken over vorming van nieuwe medewerkers. FARO investeert daarom in het opstellen van deze profielen en ondersteunt de sector hierbij.

Negen erkende beroepskwalificaties voor onze sector

De voorbije jaren kwamen er ook beroepskwalificaties tot stand voor de volgende erfgoedgerelateerde beroepen:

Nog in de pijplijn

De komende tijd werkt FARO samen met de sector aan het opstellen van beroepskwalificaties voor:

 • Dataconservator
 • Conservator-restaurator
 • Preventieve conservator
 • Depotbeheerder

Meer info over de procedure voor het opstellen van deze beroepskwalificaties vindt u hier.

Foto: Mimi Thian via Unsplash

Jacqueline van Leeuwen