Hoe meerstemmig is uw organisatie achter de schermen?

Foto: rawpixel via Pixabay

Wie mag er in uw organisatie meedoen? Wie mag er meepraten? En wie mag er meebeslissen? Misschien antwoordt u spontaan: “Iedereen!”, maar is dat wel echt zo? De kans is groot van niet. Het boek Jam Cultures van Jitske Kramer laat immers mooi zien dat meerstemmigheid in een organisatie geen evidentie is.

Onbewuste uitsluitingsmechanismen

Zonder dat we het zelf zo bedoelen staan we een echte meerstemmigheid in de weg. Dat komt door mechanismen als:

  • Klonen: we zoeken vooral mensen op die lijken op onszelf, qua leeftijd bijvoorbeeld, qua opleiding of qua culturele achtergrond. Ook in vacatures zoeken we onbewust naar kopietjes van onszelf. En dat is dus meteen al een rem op meerstemmigheid (daarom wijden we er een sessie aan op het Groot Onderhoud 2019).
  • Ranking: in elke organisatie bestaat er een 'pikorde'. Bepaalde mensen hebben meer te zeggen dan anderen. Die rangorde is organisch gegroeid en de hoogsten in rang hebben vaak helemaal niet door dat ze een machtspositie hebben. Zij vragen zich vaak af waarom de anderen toch zwijgen en zien niet dat ze dat eigenlijk zelf oproepen.
  • Patronen: waar mensen samenleven en werken, ontstaat een bepaalde organisatiecultuur. Het is lastig om daar als nieuweling of vreemde eend in de bijt tegen op te boksen, want 'zo doen we dat nu eenmaal'.
  • Groepsdruk: het zit in de mens om graag bij een groep te willen horen en daarvoor heel ver te gaan. We sluiten ons dus makkelijk aan bij een meerderheid 'om de vrede te bewaren', maar daardoor gaat de waardevolle stem van de minderheid wel verloren.

Wat zijn de risico's?

Do not copy

Ook in uw organisatie zijn er subgroepen, patronen, onbewuste aannames en blinde vlekken. Als hier verder niets mee wordt gedaan, dan kan er na verloop van tijd sprake zijn van echte uitsluiting, en die kan verschillende gevolgen hebben:

  • Giftige onderstroom: alternatieve meningen en gedachten kunnen in de onderstroom van de organisatie duiken. Aan de oppervlakte zijn ze niet zichtbaar, maar onderhuids wel. Daar kunnen ze gaan broeien, sabotage en conflicten veroorzaken. En mensen kunnen zondebokken worden.
  • Minder innovatie: al sinds mensenheugenis ontstaat vernieuwing in grensgebieden, waar verschillende perspectieven elkaar ontmoeten. Als de groep te uniform is, kan dat te comfortabel worden waardoor de innovatie stilvalt. Wie heeft er nog zin om een nieuw idee te opperen als er zware groepsdruk is?
  • Verlies aan kwaliteit: Meer inzichten, meer perspectieven en meer kritische stemmen zorgen ook voor een betere kwaliteit van de bestaande processen. Mensen kunnen immers vastlopen in routinematige patronen en dan is een frisse blik zeer welkom.

Diversiteit of inclusie bevorderen?

Cover Jam Cultures

Jitske Kramer pleit er in haar boek voor om diverse stemmen in de organisatie echt te laten meetellen. Dat betekent dus niet alleen dat u bij het samenstellen van teams moet kijken of er voldoende diversiteit is, want als die verschillende mensen hun mond houden, is meerstemmigheid ver te zoeken. Echte inclusie definieert ze als volgt:

“… Inclusie gaat niet uit van wij-zij, maar van alleen maar wij. Alle partijen zien elkaar als gelijk en zoeken samen naar de beste manier om met elkaar om te gaan. ... Bij inclusie spreken we samen af wat de spelregels zijn. Minderheden praten niet alleen mee, ze beslissen ook mee” (p. 56)

Hoe maakt u dit bespreekbaar?

Hoe past u deze gedachte toe in uw eigen organisatie? Want het klinkt allemaal prachtig, maar als er zoveel blinde vlekken zijn, dan wordt het wellicht heel moeilijk om de machtsposities te doorbreken?

Een eerste stap is alvast dat u zich in uw organisatie bewust bent van de bovenstaande mechanismen. Daarom vindt u hier een aantal video’s die u kunt laten zien om deze mechanismen bespreekbaar te maken:

Bekijk samen welke patronen, groepen en rangorde echte meerstemmigheid in de weg staan. Waar zitten onze blinde vlekken?

Daarnaast is het belangrijk om tijdens vergaderingen goed te luisteren naar alle stemmen, te vissen naar afwijkende meningen en alternatieven. Schuif ze niet meteen terzijde als er geen meerderheid voor is, maar kijk goed wat u van de 'wijsheid van die minderheid' kunt leren.

Verdere tips

Leen het boek van Jiske Kramer in de FARO-bibliotheek. U vindt er meer toelichting en ook een paar testjes waarmee u uw organisatie kunt doorlichten.

Kom naar de eerste sessie van het Groot Onderhoud, waar we aan de hand van vacatureberichten laten zien hoe u meer en andere stemmen in uw organisatie kunt verwelkomen!

Foto: rawpixel via Pixabay

Jacqueline van Leeuwen