Hoe kunnen erfgoedorganisaties inzetten op GenZ?

Jongeren in een museum. Foto: iSAW Company via Unsplash

Waar is de tijd dat ik nog trots was te behoren tot Generation X? Dat klonk toen geweldig stoer, maar ondertussen zijn we al lang aanbeland bij GenZ (geboren tussen 1995 en 2006). Omdat ik daar thuis toevallig twee exemplaren van heb rondlopen, besef ik maar al te goed hoe anders zij denken. Daarom, en omdat ik benieuwd was welke kansen deze generatie biedt voor erfgoedorganisaties, spitste ik extra goed mijn oren toen GenZ voorbij kwam op enkele recente studiedagen. En omdat u dat vast ook wil weten, vat ik de take-aways even voor u samen!

DEN over het publiek van de toekomst

Half september organiseerde CHARTER, het internationale project waaraan ook FARO meewerkt, een heuse Think Tank over de toekomst. Vanuit Nederland kregen we input over de wensen van GenZ als publiek voor cultuur en erfgoed. De belangrijkste tips op een rijtje:

  • Geen enkele GenZ’er heeft nog stapels cd-doosjes. Bezit is namelijk passé en deze generatie gaat voluit voor het delen van services. Inzetten op digitale platformen is dus zeker een goed idee.
  • GenZ’ers hebben een mening en dat mag geweten zijn ook. Ze delen graag hun individuele overtuiging, ook via uw kanalen. Geef hen dus de kans om persoonlijk in interactie te gaan met uw organisatie.
  • Naast een mening uiten gaan GenZ’ers ook graag creatief aan de slag. Maak dus ruimte voor zelfexpressie van deze groep.
  • Black boxes, achterkamers en wandelgangen: daar houdt GenZ niet zo van. Vertrouwen, integriteit en transparantie waarderen ze daarentegen sterk.
  • Bovenal voelt deze generatie een sterke verantwoordelijkheid voor de wereld en de mensen die haar bewonen. Organisaties die zich inzetten voor ecologische en sociale duurzaamheid hebben dus zeker een streepje voor.

Meer tips bundelde DEN in dit blogbericht.

Zin om het publiek van de toekomst verder te verkennen? DEN ontwikkelde hiervoor vier scenario’s. Aan de hand van Naomi verkent u hoe haar toekomst er in 2050 zou kunnen uitzien en op welke manier ze dan aan (digitale) cultuur participeert. Het lijkt me zeker een fijne tool om eens uit te testen.

Museum Next over de milde schenkers van morgen

Deze zomer bekeek ik de video’s van de Fundraising Summit van Museum Next. En omdat het altijd goed is om proactief te zijn, hadden verschillende sprekers het over de sponsors van de toekomst: hallo GenZ!

We leerden al van DEN dat GenZ'ers maatschappelijke kwesties heel belangrijk vinden. Bedrijven weten dat ook. Waar ze jonge werknemers vroeger konden lokken met glimmende gadgets, blijkt de nieuwe generatie te verwachten dat hun baas investeert in maatschappelijk verantwoorde initiatieven. En dat biedt op twee manieren een kans voor erfgoedorganisaties:

  • Corporate funding: op de Fundraising summit vertelden verschillende musea hoe ze bedrijven met veel GenZ’ers (vooral banken en IT-bedrijven) contacteerden en wisten te strikken om een donatie te doen.  Belangrijke tip daarbij is dat dit soort investeringen een concreet zichtbaar resultaat moeten opleveren, zodat er een goed verhaal over kan worden verteld. De centen mogen dus niet verdwijnen in een grote pot, maar specifiek worden ingezet voor een concreet project.
  • Microvrijwilligen is een tweede strategie, bijvoorbeeld voor jonge startups die (nog) geen groot kapitaal hebben. Medewerkers steken dan een dag de handen uit de mouwen in een museum, vooral dan bij initiatieven die een link hebben met een brede gemeenschap (outreach). Het gaat hierbij om korte en bondige initiatieven die de jonge medewerkers toelaten hun vaardigheden in te zetten. En dat geeft beide partijen voldoening.

GenZ bij ons?

In Vlaanderen heeft HOWEST een GenZ-Lab met lezingen, onderzoek, cocreatiesessies en blogs over deze generatie. Hun focus is breder dan cultuur alleen, maar zeker een interessante site om eens te bekijken. U vindt er bijvoorbeeld:

Jongeren en participatie

In de Basiscursus participatie van het najaar 2023 zetten we ook de vraag centraal hoe we jongeren meer aan het woord kunnen laten in erfgoedorganisaties. We starten op 24 oktober. Inschrijven kan nog heel even, via deze link.

Foto: iSAW Company via Unsplash

Jacqueline van Leeuwen