CHARTER lanceert databank met erfgoedopleidingen in Europa

Les van de schoolmeester, Ferdinand De Braekeleer (I) (toegeschreven aan), 1802-1883. Publiek domein via Rijksstudio

De European Cultural Heritage Skills Alliance CHARTER, een door Erasmus+ gefinancierd project, wil de bestaande opleidings- en vormingsprogramma’s voor cultureel erfgoed meer zichtbaarheid geven. Daarom lanceert het project een blijvende databank die het aanbod in heel Europa doorzoekbaar moet maken. Er is plaats voor programma's in het hoger onderwijs, het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding, en voor bij- en nascholing (levenslang leren, volwassenenonderwijs).

Op dit moment zijn er al een aantal initiatieven opgenomen, maar dat aanbod kan nog groeien. Opleidingsorganisatoren en vormingsverstrekkers kunnen zelf een login aanmaken en hun aanbod ingeven. Voor Vlaanderen kijkt FARO dan na of de gegevens volledig zijn en daarna wordt het aanbod zichtbaar voor heel Europa.

Door het aanbod te delen wil CHARTER studenten, docenten, vormingswerkers en het bredere publiek informeren en inspireren om vorming te organiseren en te volgen.

Neem dus zeker een kijkje in dit groeiende overzicht!

Foto: Les van de schoolmeester, Ferdinand De Braekeleer (I) (toegeschreven aan), 1802-1883. Publiek domein via Rijksstudio

Jacqueline van Leeuwen