Erfgoed en kunst boomen online. En offline?

Kaartjesactie © Musea Brugge, Sarah Bauwens

We berichtten al eerder over het bijzonder rijke aanbod van musea, erfgoedcellen en andere erfgoedspelers aan digitale expo’s, virtuele rondleidingen, vlogs, podcasts enzomeer. Stay at Home Museum, een initiatief van Toerisme Vlaanderen en hun museumpartners, kon inmiddels zelfs maar liefst 2 miljoen online bezoekers bekoren. Maar welke publieke acties vinden inmiddels offline plaats?

Hoe bereiken we mensen die niét online present tekenen? Akkoord, het is allerminst evident om ons in tijden van lockdown in de publieke ruimte te bewegen, laat staan er iets te initiëren of organiseren. Gelukkig ziet het ernaar uit dat daarin op korte termijn verandering komt, door de heropening van een aantal musea.

Toch zien we ondertussen enkele mooie initiatieven die erfgoed, kunst of het museum tot bij de mensen brengen. Enkele voorbeelden die misschien ter inspiratie kunnen dienen voor wie de deuren alsnog een tijdje gesloten moet houden.

#museabrugge
Musea Brugge dook in zijn uitgebreide collectie stadsgezichten en selecteerde vijf werken die in de vorm van een postkaartje bezorgd worden aan alle inwoners van de stad. Daarmee stuurt Musea Brugge een boodschap van hoop de stad in. De actie spoort de Bruggelingen ook aan die boodschap te delen door de postkaart tijdens een buurtwandeling bij iemand anders te bussen. Het idee voor deze postkaartactie kwam van de erfgoedbewakers, die ondertussen de postbedeling van de Stad Brugge aan de Bruggelingen als taak op zich namen.

#smakisdicht(bij)
Het S.M.A.K. in Gent toonde eveneens zijn betrokkenheid bij de stad en haar inwoners door de actie ‘Vraag het aan’. Wie wenste, kon een affiche met een afbeelding van een kunstwerk aanvragen. Het museum stelde voor om de affiche aan het raam te hangen zodat er in de stad een echt openluchtmuseum zou ontstaan. Een alternatief bovendien voor wie wel eens iets anders dan beren wil spotten tijdens de dagelijkse buitenwandeling.

#MuseumAtHome
Ook Mu.ZEE vond het belangrijk om naast alle online initiatieven ook heel aanwezig te blijven in de eigen buurt in Oostende. Mu.ZEE geeft daarom een teken van leven door de raampartij van zijn modernistische gevel iedere week van een nieuwe tekening te voorzien. Wekelijks worden andere artiesten gevraagd om op die manier iets te vertellen over Mu.ZEE, de collectie of de activiteiten van het museum.

#quarantekening
In een aanverwante praktijk - los van het erfgoedveld - gaan andere raamkunstinitiatieven een stapje verder. Diverse kunstenaars trekken de stad in om daar gericht (op aanvraag van iemand) of ad random tekeningen of boodschappen te verspreiden op ramen van inwoners, middenstand, woonzorgcentra enzovoort. Zo is er in Leuven bijvoorbeeld het initiatief van Treepack, of in Gent de quarantekening. Wie, of welke boodschap zou u er vanuit de erfgoedwerking op uit kunnen sturen?

#windowmuseum
KANAL-Centre Pompidou in Brussel plaatst vanaf 8 mei kunst in de vitrines van de showroom en start zo met een nieuwe expo van drie kunstenaars. Door de omvang van het gebouw en de zes vitrines zijn kunstwerken heel goed zichtbaar voor voorbijgangers. Het unieke scenografische concept werd speciaal voor de gelegenheid uitgewerkt.

Een ander voorbeeld vinden we bij kunstenaar Koen Vanmechelen. Die toont met The Battery Channel, een vrachtwagen gestationeerd op de parking van LABIOMISTA, afwisselend eigen werk. Voorbijgangers kunnen vrij een kijkje komen nemen. Vanmechelen hoopt op die manier bruggen te slaan naar de inwoners van Genk.

COVID-19: informatie voor de cultureel-erfgoedsector

Bent u professioneel of vrijwillig aan de slag in de cultureel-erfgoedsector en bent u op zoek naar informatie over de coronacrisis? Surf dan snel naar faro.be/corona, een themapagina waarop u alle relevante informatie gebundeld terugvindt. 

Foto: Kaartjesactie © Musea Brugge, Sarah Bauwens

Hildegarde Van Genechten