Allerjongste bezoekers in de kijker tijdens Krokuskriebels

Persconferentie Krokuskriebels Museum dr. Guislain

Het is weer tijd voor Krokuskriebels! 101 musea zetten deze krokusvakantie families centraal in hun werking. En dertien musea verwelkomen in het bijzonder gezinnen met baby’s en peuters. Hoe is het zover kunnen komen!?

Baby's en peuters aan zet

Tijdens de vorige editie van Krokuskriebels (in 2016) experimenteerden drie musea (MAS, MSK en Brussels Museum voor de Molen en de Voeding) al met een aanbod voor gezinnen met de allerjongsten. Dit bleek een gigantisch succes: het aanbod speelde duidelijk in op een grote nood. Dit gegeven deed ons vervolgens kritisch naar onszelf kijken. En we konden eigenlijk alleen maar tot de conclusie komen dat de allerjongste kinderen systematisch letterlijk en figuurlijk over het hoofd worden gezien. Veel verder dan als ‘sidekick’ bij papa of mama die een tentoonstelling of museum bezoekt, ging het voor hen niet in musea. Waarom hebben we hen eigenlijk al die tijd uitgesloten? Zeker nu musea steeds meer ook belevings- en ontmoetingsplaatsen worden i.p.v. louter kennisinstituten, verdient ook deze groep zijn plaats in het museum.

Gezinsbond en FARO besloten daarom om een vormingstraject aan te bieden voor museummedewerkers die de uitdaging wilden aangaan om een aanbod te ontwikkelen voor gezinnen met baby’s en peuters. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media ondersteunde ons volop bij dit idee. We organiseerden vervolgens een startdag en werkvergaderingen in het najaar 2017, en dit alles onder begeleiding van het VCOK (Annelies Roelandt) en VBJK (Caroline Boudry). En eerlijk: zij hebben ons meer dan fantastisch gegidst doorheen de leefwereld van jonge kinderen. Ze hebben ons ook leren kijken vanuit hun kleine maar bovenal nieuwsgierige perspectief. Aan de hand van oefeningen hebben ze de museummedewerkers flink op weg geholpen om activiteiten vorm te geven, ruimtes in te richten, materialen te selecteren … en om het explorerend proces dat zich afspeelt tussen volwassenen en kinderen in het museum mee richting te geven.

De museummedewerkers die deelnamen aan dit vormingstraject werkten m.a.w. concrete activiteiten uit die nu tijdens de Krokuskriebelsweek voor het eerst worden aangeboden. Op het moment van schrijven van dit bericht (nog vóór de officiële Krokuskriebelsweek van start gaat) is het merendeel van deze activiteiten al volzet. Vanzelfsprekend zijn we van plan al deze ervaringen weer te delen met het ruimere culturele veld.

Ondertussen wensen we de – enthousiaste en vooruitstrevende – publieksmedewerkers van de musea die nu de spits afbijten met hun aanbod voor gezinnen met de allerjongsten veel succes toe met hun activiteiten!  Dank aan allen: jullie maken het verschil!

Meer weten?

Foto: persconferentie Krokuskriebels in Museum Dr. Guislain, 07/02/2018

Hildegarde Van Genechten