EU-calls met interessante insteek voor cultureel-erfgoedorganisaties

Europese vlag. Foto: S. Hermann & F. Richter via Pixabay 

Ook organisaties uit de cultureel-erfgoedsector kunnen in het kader van EU-programma’s een aanvraag indienen voor bijkomende projectfinanciering. De slaagkans van een project hangt uiteraard af van verschillende factoren, zoals het vinden van de geschikte partner(s) of de mate waarin het project past binnen de doelstellingen van het programma. 

Denkt uw organisatie erover na om meer in te zetten op internationale samenwerking? Houd dan zeker onze blog in het oog; op geregelde tijdstippen signaleren we hier interessante informatie en oproepen.

Momenteel lopen er twee oproepen:

  • Creative Europe is al goed gekend bij cultureel-erfgoedwerkers. Het zevenjarige subsidieprogramma (2021-2027) van de Europese Commissie werd opgezet ter bevordering en ondersteuning van de internationale samenwerking in de culturele, creatieve en audiovisuele sectoren. Voor de lopende call voor ‘Europese samenwerkingsprojecten’ (CREA-CULT-2022-COOP-1-2-3) kunnen nog tot 5 mei 2022 aanvragen ingediend worden. Meer informatie vindt u via de Creative Europe-website.
     
  • In het kader van het Digital Europe-programma loopt een oproep voor het oprichten en uitrollen van een gemeenschappelijke dataruimte voor erfgoed (Data space for cultural heritage (deployment)). Deadline voor het indienen van projectvoorstellen is 17 mei 2022. De oproep is gericht op het gebruikmaken van de mogelijkheden van geavanceerde technologieën voor de digitale transformatie van de cultureel-erfgoedsector. Denk dan bijvoorbeeld aan 3D, kunstmatige intelligentie of machine learning, met als doel de kwaliteit, de duurzaamheid, het gebruik en het hergebruik van gegevens te verbeteren. Projecten binnen deze oproep moeten bijdragen aan de gemeenschappelijke Europese dataruimte voor cultureel erfgoed. Bovendien bouwen ze digitale capaciteit op door samen te werken met bestaande en relevante Europese nationale en regionale initiatieven en platformen. Meer informatie vindt u hier. Voor vragen m.b.t. dit programma kan u terecht bij Marie Timmermann: marie.timmermann@fwo.be

Foto: S. Hermann & F. Richter via Pixabay 

Henrike Radermacher