Projectoproepen voor samenwerking met Hauts-de-France en Quebec

Lille/Rijsel. Foto: VIVIANE M. via Pixabay

Werkt u in de culturele sector en wil u graag een project realiseren samen met een partner uit de Noord-Franse regio Hauts-de-France of de Canadese regio Quebec? De Vlaamse overheid lanceerde twee projectoproepen om samenwerking en uitwisseling met die twee regio’s te stimuleren.

Projectoproep voor samenwerking met Hauts-de-France

Sinds 2018 hebben Vlaanderen en Hauts-de-France een overeenkomst rond culturele samenwerking. Onderdeel van die overeenkomst is een jaarlijkse projectoproep om culturele samenwerking en uitwisseling tussen beide regio’s te stimuleren. Culturele actoren uit Vlaanderen en Hauts-de-France die samen een project opzetten, kunnen daarvoor een subsidie krijgen. Voor de projectoproep 2024-2025 staat de ondersteuning van opkomend talent en de bevordering van duurzame grensoverschrijdende culturele uitwisselingen centraal.

Werkt u in de culturele sector en wil u graag een project realiseren samen met een partner uit de Noord-Franse regio Hauts-de-France? Een projectvoorstel indienen kan tot uiterlijk 1 maart 2024.

Praktisch

De projectoproep staat open voor kunstenaars en organisaties die professioneel actief zijn in de culturele sector. Het project kan verschillende vormen aannemen en wordt door beide regio's gesubsidieerd. U kunt een projectsubsidie aanvragen voor een bedrag van maximaal 20.000 euro. Het project vindt plaats tussen 1 september 2024 en 31 augustus 2025.

Hoe een subsidievraag indienen?
  • In het reglement vindt u alle info over het doel van de oproep, de ontvankelijkheidsvoorwaarden, de selectiecriteria en de selectieprocedure.
  • In de bijlage bij het reglement vindt u wat meer toelichting bij een aantal artikels van het reglement.

Bekijk zeker ook de geslaagde projecten van de voorbije jaren. Bijvoorbeeld FOMU ging u voor. Gedetaillerde informatie en het aanvraagformulier vindt u hier.

Projectoproep voor samenwerking met Quebec

De Vlaamse Gemeenschap en Quebec hebben sinds 2002 een culturele samenwerkingsovereenkomst. In het kader daarvan zijn er de voorbije jaren een aantal uitwisselingen en initiatieven opgezet om samenwerking en uitwisseling tussen culturele actoren uit de twee regio’s te stimuleren. Voor de periode 2024-2026 focust de projectoproep op podiumkunsten en digitale kunst. Hierbij staan digitale creativiteit, uitvoerende kunst en duurzame innovatie/ecologisch verantwoorde kunst centraal. 

Werkt u in de culturele sector en wil u graag samen met een partner uit de Canadese regio Quebec een project realiseren? Een projectvoorstel indienen kan tot uiterlijk 22 januari 2024.

Praktisch

De projectoproep staat open voor kunstenaars en organisaties die professioneel actief zijn in de culturele sector.
Het project kan verschillende vormen aannemen en wordt door beide regio's gesubsidieerd. Per project voorziet de Vlaamse overheid maximaal 10.000 euro, de overheid van Quebec maximaal 12.500 Canadese dollar.
Het project vindt plaats tussen 1 mei 2024 en 30 april 2026.

Hoe een subsidievraag indienen?
  • In het reglement vindt u alle info over het doel van de oproep, de ontvankelijkheidsvoorwaarden, de selectiecriteria en de selectieprocedure.
  • In de bijlage bij het reglement vindt u wat meer toelichting bij een aantal artikels van het reglement.

Gedetaillerde informatie en het aanvraagformulier vindt u hier.

 

Foto: VIVIANE M. via Pixabay

Henrike Radermacher