Projectoproep culturele samenwerking met de Franse Gemeenschap

Groep werkt samen op laptop. Foto: Windows via Unsplash

Sinds 2012 bestaat er een cultureel samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse en de Franse Gemeenschap. Onderdeel van die overeenkomst is een periodieke projectoproep om culturele samenwerking en uitwisseling tussen beide gemeenschappen te stimuleren. Culturele actoren uit beide gemeenschappen die samen een project opzetten, kunnen daarvoor een subsidie krijgen.

In de nieuwste projectoproep 2024-2025 is er bijzondere aandacht voor projecten met innovatieve digitale dimensies. De oproep wil samenwerking tussen culturele actoren rond het gebruik van digitale technologie stimuleren, zowel op het gebied van creatie, publieksparticipatie, promotie, ontwikkeling van instrumenten en/of het delen van kennis.

De oproep staat echter ook open voor alle soorten projecten in alle artistieke disciplines en culturele sectoren. Ook projecten zonder publieke toonmomenten komen in aanmerking, zoals projecten rond (artistiek) onderzoek, professionele ontwikkeling en netwerkprojecten.

Per project voorzien beide gemeenschappen samen een bedrag van maximaal 20.000 euro. Een geselecteerd project moet plaatsvinden tussen 1 september 2024 en 31 december 2025. 

De projectoproep staat open voor kunstenaars en organisaties die professioneel actief zijn in de culturele sector. De uiterste indiendatum is 2 april 2024.

Meer info en het aanvraagformulier vindt u hier. 
 

Foto: Windows via Unsplash

Henrike Radermacher