Horizon Europe Info Days

Research and innovation. Foto: Mark Mags via Pixabay

Horizon Europe is het belangrijkste EU-financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie. Het is opgesplitst in zes thematische clusters (gezondheid, klimaat, energie en mobiliteit etc.). Voor cultureel erfgoed is vooral cluster 2 interessant: cultuur, creativiteit en inclusieve samenleving.

Met acties onder cluster 2 wil de EU in 2023-2024 op de bescherming en bevordering van cultureel erfgoed inzetten maar ook het democratisch bestuur en burgerparticipatie versterken en op veelzijdige sociale, economische, technologische en culturele transformaties inspelen en die vormgeven.

Op 17 januari vindt een online infodag plaats om (potentiële) aanvragers te informeren over de onderzoeksthema's in de 2023-oproepen onder Cluster 2.

Meer info over de Horizon Europe Info Day voor Cluster 2 vindt u hier.

Naast deze infodag wordt op 18 en 19 januari 2023 een makelaarsevenement georganiseerd (brokerage event) om partners te vinden en wordt een pre-proposal check georganiseerd. Via deze link vindt u ook enkele nuttige webinars voor het voorbereiden van een projectaanvraag.

Algemene informatie in het Nederlands over HorizonEU 2021-2027 vindt u hier.

Foto: Mark Mags via Pixabay

Henrike Radermacher