Vrijwilligers binnen uw erfgoedorganisatie. Van onzichtbaar naar onmisbaar? Save the date

Hart met puzzelstuk

Meer en meer erfgoedorganisaties beschouwen vrijwilligers als onmisbare leden van hun team. Die toegenomen waardering voor het vrijwilligerswerk is helemaal terecht. Maar ze roept ook nieuwe vragen op. Want hoever kan een erfgoedorganisatie gaan in het uitbesteden van taken aan vrijwilligers? Zijn er aspecten van het erfgoedwerk die echt in handen moeten blijven van professionals? En hoe kunt u vanuit een klein team een grote vrijwilligersgroep ondersteunen en begeleiden?

Deze vragen komen aan bod op deze studiedag, die plaatsvindt op 17 oktober bij FARO (Priemstraat 51, 1000 Brussel).

U krijgt er reflecties op recente onderzoeksresultaten, maar vooral veel praktijkverhalen van collega’s. Aan het einde van de dag heeft u een fikse dosis inspiratie voor een (nog) bewuster vrijwilligersbeleid. Bovendien krijgt u de nodige tips en tricks om te komen tot een helder werkkader, voor zowel de vrijwilligers als de professionals die met vrijwilligers samenwerken. Want goede afspraken maken goede vrienden, nietwaar?

Het doelpubliek van deze studiedag zijn erfgoedprofessionals die werken met vrijwilligers: medewerkers van musea, archieven, erfgoedbibliotheken, erfgoedcellen, expertisecentra of andere erfgoedorganisaties.

Het programma maken we bekend in augustus, maar schrijf 17 oktober alvast in uw agenda. De studiedag is een initiatief van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed.

Gregory Vercauteren