Vooraankondiging: vorming meerjarenplanning lokaal vrijetijdsbeleid

In heel wat gemeenten is men gestart met de eerste voorbereidingen voor het meerjarenplan 2014-2019. Ook de vrijetijdssectoren (cultuur, sport, jeugd, erfgoed en andere al naar gelang de gemeentelijke clustering) willen zich goed laten informeren en investeren in het beleidsplanninsgproces. VVSG (team vrijetijdsbeleid) biedt, in samenwerking met LOCUS, VVJ, ISB en FARO daartoe een vorming op maat aan twee onderscheiden doelgroepen.

In de periode eind mei-half juli 2012 spreken we de verantwoordelijken aan die lokaal de trekkers zijn van het planningsproces binnen het vrijetijdsbeleid. Met de eendaagse vorming in het voorjaar richten we ons tot leden van het managementteam en diensthoofden die leidinggevend betrokken zijn bij de opmaak van het integraal meerjarenplan. De belangrijkste planningsprincipes en de grote lijnen van de methodiek geven u handvaten voor de eigen rol en bijdrage in het strategisch meerjarenplan van uw bestuur. We werken interactief in kleine groep (maximum 20 deelnemers). De focus ligt op de vertaling van de planningsmethodiek naar de vrijetijdssectoren en op het traject met lokale vrijetijdsprofessionals om het strategisch meerjarenplan mee vorm te geven.

In het najaar volgt een eendaagse vorming voor de grote groep professionals van lokale vrijetijdsdiensten. Het tweede aanbod zal vooral informatief inzoomen op transversaal werken binnen de ruime vrijetijdssector.

VVSG werkt voor het globale aanbod nauw samen met LOCUS, FARO, VVJ en ISB. Meer gedetailleerde info over beide vormingsinitiatieven volgt binnenkort.

Gregory Vercauteren