SARC opnieuw samengesteld

SARC

De SARC is de Strategische Adviesraad voor het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Hij bestaat uit een Algemene Raad en vier sectorraden, waaronder een voor Kunsten en Erfgoed. Deze zomer is de SARC begonnen aan zijn tweede werkingstermijn. Hiervoor heeft de Vlaamse regering de raad ook opnieuw samengesteld. In een eerste fase heeft zij de voorzitter en de onafhankelijke deskundigen voor de Algemene Raad benoemd, net als de leden van de sectorraden. Later zal de Algemene Raad vervolledigd worden: elke sectorraad zal hiervoor twee leden afvaardigen. Hier vindt u een overzicht van de huidige leden van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed.

De SARC brengt, uit eigen beweging of op verzoek, advies uit. Dit gebeurt onder meer over de hoofdlijnen van het beleid, over voorontwerpen of voorstellen van decreet en over ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Ook volgt de raad maatschappelijke ontwikkelingen op en levert hij reflecties over beleidsnota’s en beleidsbrieven. De raad wil zo bijdragen tot de vorming van een brede beleidsvisie over Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

Wie op de hoogte wil blijven van de werking van de SARC, kan zich inschrijven voor de nieuwsbrief.

Gregory Vercauteren