Samen iets apart? Ondersteuningstraject voor intergemeentelijke samenwerking in cultuur en erfgoed

Bent u betrokken bij een intergemeentelijk samenwerkingsverband rond cultuur of erfgoed? En wilt u de meerwaarde en de slagkracht van deze samenwerking vergroten? Dan helpen wij u graag op weg! FARO, LOCUS en VVSG slaan de handen in elkaar en zetten een traject op touw over intergemeentelijke samenwerking in cultuur en erfgoed.

Wat?

Intergemeentelijk samenwerken zit in de lift. Het voorbije decennium zijn er binnen de cultuur- en erfgoedsector alleen al tientallen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ontstaan over verschillende thema’s. Denk aan cultureel erfgoed, cultuurcommunicatie, bibliotheekbeheer, archeologie, onroerend erfgoed ... En samenwerking kan ook mooie vruchten afwerpen; lokale besturen kunnen zo adequaat inspelen op een aantal gemeenschappelijke uitdagingen en hun dienstverlening naar de eigen bevolking nog versterken.

Aan de andere kant is intergemeentelijk samenwerken niet eenvoudig. Het vraagt een hele evenwichtsoefening om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen en alle besturen gelijk te bedienen. En als professional bent u misschien rotsvast overtuigd van de meerwaarde van de samenwerking, maar zijn alle beleidsmakers in uw gemeente dat wel? Er zijn vandaag zoveel intergemeentelijke samenwerkingsverbanden dat heel wat lokale beleidsmakers het bos door de bomen niet meer kunnen zien.

FARO, LOCUS en VVSG slaan de handen in elkaar voor een traject over intergemeentelijke samenwerking binnen cultuur en erfgoed. Met dit traject willen we een aantal instrumenten en concrete tips meegeven om de meerwaarde en de slagkracht van uw intergemeentelijk samenwerkingsverband te vergroten. Ervaringsuitwisseling en goede praktijkvoorbeelden staan daarbij centraal.

Het traject bestaat uit vier sessies, waarin we ons telkens focussen op een vraag:

  • Regioscreening en interne staatshervorming. Kans, noodzaak of bedreiging?
  • Hoe kunt u het intergemeentelijk samenwerkingsverband een plaats geven in de Beleids- en Beheerscyclus (BBC)?
  • Hoe kunt u beleidsmakers optimaal betrekken bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband?
  • Hoe kunt u vrijwilligersverenigingen een plaats geven in het intergemeentelijk samenwerkingsverband?


Het volledige programma kunt u raadplegen in bijgaand document.

Waar en wanneer?

De eerste bijeenkomst van dit traject vindt plaats op 5 maart 2013, om 13.30 uur bij FARO en LOCUS (Priemstraat 51, 1000 Brussel). De data van de drie daaropvolgende sessies worden in de loop van de volgende weken bekendgemaakt.

Voor wie?

Dit traject richt zich tot schepenen, raadsleden en professionals die betrokken zijn bij een intergemeentelijk samenwerkingsverband rond cultuur en erfgoed. Denk aan cultuurcommunicatie- en aanbod, bibliotheken, cultureel-erfgoedconvenants, intergemeentelijke archeologische diensten, onroerend-erfgoeddiensten …

Interesse?

U kunt zich voor de bijeenkomst van 5 maart inschrijven door te bellen of te mailen naar:

 

Gregory Vercauteren
Vrije tags
intergemeentelijke samenwerking
Trefwoorden
Lokaal erfgoedbeleid
Type
Opening / lancering
Sectoren
Cultuursector
Erfgoedcellen