Resultaten burgerbevraging: meer aandacht gevraagd voor lokaal erfgoed

Luchtfoto

Bent u tevreden over het cultuurbeleid in uw gemeente? Met die vraag trokken onderzoekers Vlaanderen in, en 5.500 burgers gaven daarop een antwoord. Over het algemeen zijn de burgers best tevreden, maar ze zijn wel kritisch en hebben pertinente suggesties voor verbetering. Dat blijkt uit de bevraging van Cultuurcontentement, een initiatief van zes koepelorganisaties uit de cultuursector.

Goede punten voor het lokaal cultuurbeleid

Eerst het goede nieuws: volgens de bevraagden is het culturele leven er de huidige legislatuur op vooruitgegaan. Ruim 40 procent zegt dat zijn gemeente het op dit vlak beter doet dan vijf jaar geleden. Een gelijkaardig percentage geeft zijn gemeente een grote onderscheiding. Maar er is ook ruimte voor verbetering. Inzetten op wat groeit van onderuit, dat doen gemeenten nog te weinig. En ze moeten beter communiceren over de mogelijkheden die er al zijn om die spontane initiatieven een duwtje in de rug te geven. Zo weet 40 procent van de ondervraagden niet welke ondersteuning tijdelijke projecten in hun gemeente kunnen krijgen, zo blijkt uit de enquête. Onderzoeker Ignace Glorieux van de Vrije Universteit Brussel: “Nog te vaak weten burgers niet met welke vragen ze wel of niet terecht kunnen bij hun gemeentebestuur. Dat is jammer want op die manier missen potentiële vernieuwers impulsen die bijdragen aan de dynamiek van hun gemeente."

Meer aandacht gevraagd voor lokaal erfgoed

Logo Cultuurcontentement

Specifiek voor erfgoed, zijn de resultaten van Cultuurcontentement minder rooskleuring. De helft van de bevraagden vindt dat lokaal erfgoed meer gepromoot mag worden. Een gelijkaardig beeld zien we voor de ondersteuning van de erfgoedverenigingen en -organisaties. Bijna veertig procent zegt dat zijn gemeente onvoldoende ondersteuning aanbiedt, bijvoorbeeld door plaats aan te bieden om erfgoed te bewaren. Ook opvallend: bijna 17 procent van de bevraagden heeft er geen idee van welke ondersteuning de gemeente aanbiedt op het vlak van erfgoed. Dit is een veel hoger aantal dan bij gelijkaardige vragen over de ondersteuning van bibliotheken of culturele centra. Vele burgers zijn niet goed op de hoogte van wat hun lokaal bestuur precies doet op het vlak van erfgoed. Op dit punt is er duidelijk nog werk aan de winkel.

Lees hier het hele rapport.

De bevraging was een initiatief van De Federatie, Forum voor Amateurkunsten, OCE, oKo, VVBAD en VVC.

Foto: Luchtbeeld van Overijse. Wouter Hagens, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Gregory Vercauteren