Nieuwe publicatie over COVID-19, vrijwilligerswerk en inventarisatie van religieus erfgoed

Kerk Sint-Jan-Baptist en Evangelist, Mechelen. Johan Bakker via Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.

Vele erfgoedcellen, lokale besturen en kerkfabrieken inventariseerden de voorbije jaren religieus erfgoed in parochiekerken. Vaak gebeurde dat met vrijwilligers. Door de coronacrisis viel deze vrijwilligerswerking stil. Voor een veilige heropstart van deze werking, hebben FARO, PARCUM en acht erfgoedcellen nu een advies uitgewerkt.

Op 10 juni ondertekende minister van Cultuur Jan Jambon het basisprotocol voor de cultuursector, dat op 25 juni werd aangepast. Dit basisprotocol beschrijft welke activiteiten onder welke omstandigheden mogen plaatsvinden en bevat een aantal algemene principes. Het schrijft ook voor dat voor elk type activiteit een draaiboek moet worden opgemaakt.

Het advies, dat u hier kunt raadplegen, kan u helpen zo'n draaiboek op te stellen. Het is speciaal bedoeld voor organisaties die hun vrijwilligerswerking voor de inventarisatie van religieus erfgoed in parochiekerken willen heropstarten. De publicatie is opgemaakt door PARCUM en de erfgoedcellen CO7, Erfgoed Haspengouw, k.ERF, Land van Dendermonde, Mechelen (Torens aan de Dijle), Pajottenland & Zennevallei, TERF en zuidwest. De coördinatie was in handen van FARO.

COVID-19: informatie voor de cultureel-erfgoedsector

Consulteer voor meer informatie over de coronacrisis de pagina van FARO voor de cultureel-erfgoedsector (roerend en immaterieel erfgoed) en de mensen die er professioneel of vrijwillig aan de slag zijn. We verwijzen naar diverse sectorgidsen, protocollen, aanbevelingen en websites over het COVID-19-virus die relevant zijn voor de cultureel-erfgoedsector. 

Foto: Kerk Sint-Jan-Baptist en Evangelist, Mechelen. Johan Bakker via Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.

Gregory Vercauteren