Naar een versterkt regionaal erfgoedweefsel. Denk- en inspiratiedag over regionale samenwerking

Naaigaren

Het regionale niveau staat vandaag meer dan ooit op de erfgoedagenda. Daarom organiseren FARO, OCE en ICOM-Vlaanderen op 15 juni een denkdag over regionale samenwerking.

We brengen erfgoedcellen, musea, archieven en erfgoedbibliotheken samen om over de toekomst van regionale samenwerking na te denken en te discussiëren. Praktijkvoorbeelden geven u inzicht hoe zo'n regionale samenwerking kan groeien. Samen met u lijsten we ook hiaten op: rond welke thema’s ligt een regionale samenwerking moeilijk en waarom is dit zo? En hoe kunnen we de drempels voor een sterkere samenwerking wegnemen?

Om u te prikkelen en te inspireren, bieden we u vijf voorbeelden aan van regionale (samen)werkingen. De vijf cases illustreren wat een regionale erfgoedwerking kan inhouden, rond welke thema’s een samenwerking kan groeien, maar ook wat mogelijke drempels en succesfactoren zijn om zo’n samenwerking vorm te geven: download het document hier.

Gregory Vercauteren